Báo giá dịch vụ sơn nhà giá rẻ | Ưu đãi giảm giá 20% chi phí

Mục Lục

Dịch vụ sơn nhà giá rẻ tại Thái Sơn. Công Ty sơn nhà đẹp, sơn nhà chất lượng nhất ở Tphcm. Sửa Nhà Thái Sơn chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ sơn nhà chuyên nghiệp, dịch vụ sơn nhà trọn gói. Với kinh nghiệm nhiều năm chuyên về sơn nhà củ, sơn nhà cấp 4, sơn sửa nhà xưởng. Sơn sửa nhà giá rẻ tự hào là một đơn vị kinh doanh với vốn đầu tư mạnh, nguồn nhânh lực dồi dàu, kiến thức sâu rộng. Chúng tôi phát triển các dịch vụ chuyên về ngành xây dựng với kinh nghiệm cao, chuyên môn sau. Đảm bảo mang lại những công trình nhà đẹp, ấn tượng cho không gian nhà.

Thái sơn hỗ trợ khách hàng tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà tại TPHCM miễn phí

Stt

Hạng Mục

Mức giá sơn nhà tại TPHCM

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí nhân công thợ sơn nhà tại TPHCM

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại tường trong nhà 10.000 => 20.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại tường ngoài trời 15.000 => 25.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn mới tường trong nhà 20.000 => 30.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn mới tường ngoài trời 25.000 => 35.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ bả tường trong nhà 10.000 => 15.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ bả tường ngoài nhà 15.000 => 18.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn lại nhà tại TPHCM bao gồm nhân công và vật tư

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Maxilite Kinh tế 25..000 => 30.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic kinh tế 26..000 => 32.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic lau chùi 27..000 => 34.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic cao cấp 28..000 => 36.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun 29..000 => 38.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun lau chùi dễ dàng 30..000 => 40.000 ₫/m²
7 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun Majestic 31..000 => 42.000 ₫/m²
8 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Kova 32..000 => 44.000 ₫/m²
9 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Kova bóng cao cấp 33..000 => 46.000 ₫/m²
10 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux Inspire 34..000 => 48.000 ₫/m²
11 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux lau chùi dễ dàng 36..000 => 50.000 ₫/m²
12 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux 5 in 1 38..000 => 52.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất tại TPHCM bao gồm nhân công và vật tư

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite kinh tế 30..000 => 40.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite nội thất 40..000 => 50.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite siêu bóng 50..000 => 60.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Jotaplast 40..000 => 50.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Strax Matt 50..000 => 60.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Majestic 60..000 => 70.000 ₫/m²
7 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova mịn 45..000 => 55.000 ₫/m²
8 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova bóng 50..000 => 60.000 ₫/m²
9 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova siêu bóng 55..000 => 65.000 ₫/m²
10 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux lau chùi 50..000 => 60.000 ₫/m²
11 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux 5 in 1 55..000 => 65.000 ₫/m²
12 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux Inspire 60..000 => 70.000 ₫/m²
13 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Mitsutex kinh tế 50..000 => 60.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dụng sơn ngoại thất tại TPHCM bao gồm nhân công và vật tư

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Maxilite 40..000 => 50.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun 45..000 => 55.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun Jotatough 50..000 => 60.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun Jotashield cao cấp 60..000 => 70.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm 40..000 => 50.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Kova chống thấm  45..000 => 55.000 ₫/m²
7 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm Dulux weathershield cao cấp  50..000 => 60.000 ₫/m²
8 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm ICI Dulux Weathershield cao cấp 55..000 => 65.000 ₫/m²
9 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux có độ che phủ hiệu quả  50..000 => 60.000 ₫/m²
10 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux Weathershield cao cấp 50..000 => 60.000 ₫/m²
11 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux Weathershield loại bóng cao cấp 50..000 => 60.000 ₫/m²
12 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Nippon Super Matex ngoại thất 45..000 => 55.000 ₫/m²

Thái sơn hỗ trợ khách hàng tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà tại các phường thuộc địa bàn TPHCM

1   ☎️ Điện thoại 0835 748 593
2   ☎️ Điện thoại 0934 655 679
3   ☎️ Điện thoại 0825 281 514
4   ☎️ Điện thoại 0904 706 588
5   ☎️ Điện thoại 0901 742 092
6   ☎️ Điện thoại 0904 991 912
7   ☎️ Điện thoại 0908 648 509
8   ☎️ Điện thoại 0906 700 438
9   ☎️ Điện thoại 0825 841 514
10   ☎️ Điện thoại 0904 072 157
11   ☎️ Điện thoại 0932 489 685
12   ☎️ Điện thoại 0904 942 786
13   ☎️ Điện thoại 0904 744 975
14   ☎️ Điện thoại 0904 712 881

Lưu ý: Bảng báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại TPHCM của Thái Sơn chia sẻ trên đây chưa gồm VAT. Để nhận được tư vấn báo giá sơn nhà tại TPHCM miễn phí 100%. Hãy liên hệ tới số điện thoại 0835 748 593 hoặc gửi tín nhắn qua zalo 0835 748 593

Thái Sơn Giới thiệu dịch vụ sơn nhà tại Tphcm, Bình Dương & Đồng Nai giá rẻ, đẹp

 • Dịch vụ sơn nhà Thái Sơn chúng tôi có kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm dồi dàu trong việc thiết kế không gian nhà ở cho từng diện tích nhà. Lựa chọn màu sắc cho mỗi khu vực, căn phòng cho các thành viên trong gia đình.
 • Chúng tôi chuyên nhận sơn nước theo yêu cầu của gia chủ. Báo giá sơn nhà theo sở thích của quý khách, sơn theo tính cách, phong cách sống của mỗi người.
 • Chúng tôi biết cách pha trộn màu sơn thật tinh tế, đậm nét cho mỗi không gian nhà từ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ đến nhà vệ sinh. Chúng tôi biết cách sơn như thế nào cho đẹp , cho ấn tượng.
 • Cam đoan rằng sẽ không có một dịch vụ nào làm được như chúng tôi. Về kiến thức, về cách chọn màu sắc và đôi tay khéo léo, điêu luyện trong từng đường sơn của đội sơn nước chuyên nghiệp nhất, Đội thợ sơn nhà đẹp tại Công Ty.
 • Vì chúng tôi được thừa hưởng những kiến thức, những văn hoá hiện đại từ nhiều nước trên thế giới. Theo định kì 4 tháng, kỹ sư, kiến trúc sư tại Công Ty chúng tôi sẽ đi học hỏi, trao dồi kiến thức tại các cuộc hội họp chuyên về thiết kế nhà ở, sơn nhà theo hướng hiện đại, nhanh chóng. Từ đó, chúng tôi có vốn kiến thức cho riêng mình, áp dụng vào thực tế công trình thi công nhà ở.Dịch vụ sơn nhà giá rẻ uy tín

Thái Sơn chuyên dịch vụ sơn nhà giá rẻ tại Tphcm, Bình Dương, Đồng Nai.

Chuyên nhận sơn nhà củ tại Tphcm, dịch vụ sơn nhà giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất. Thành lập và phát triển hơn 20 năm, Sơn sửa lại nhà giá rẻ hiện tại là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

Khi nhắc đến cách dịch vụ sơn sửa văn phòng trọn gói, Báo giá thi công sơn nước tại Tphcm rẻ, sơn nhà đẹp tại Tphcm và các tỉnh thành khác. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng và nhiệm vụ của mình trong cải tạo nhà, sơn sửa nhà cửa. Vì thế chúng tôi luôn cố gắng hết mình để mang lại những điều tuyệt vời nhất cho mỗi ngôi nhà.

Dịch vụ sơn nhà Thái Sơn chúng tôi học những kinh nghiệm từ nước bạn, các kiến thức trong sơn nhà với phong cách cổ điển, hiện đại khác nhau. Từ đó học hỏi thêm nhiều nguồn kiến thức khác và kết hợp lại.

Mang đến cho quý khách sự hài lòng nhất. Chúng tôi luôn đặt khách hàng ở vị trí hàng đầu. Chính vì vậy. Dịch vụ sơn nhà Thái Sơn chúng tôi luôn thực hiện đúng. Và đủ những yêu cầu của khách hàng từ việc sửa chữa những hạn mục nhỏ đến hạn mục lớn và khó nhất.

Các khu vực chuyên nhận sơn nhà của Dịch Vụ Sơn Nhà Thái Sơn chúng tôi:

Dịch vụ sơn nhà tại các tĩnh thành:

1. Dịch vụ sơn nhà tại các tỉnh Đông Nam Bộ

Dịch Vụ Sơn Nhà Thái Sơn chúng tôi chuyên dịch vụ sơn nhà giá rẻ tại Tphcm, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương,  …

2. Dịch vụ sơn nhà tại các tỉnh miền bắc:

Nhận dịch vụ sơn nhà tại Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh. Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu. Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hà Nam, Bắc Ninh, Hà Nội. Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc,…

3. Dịch vụ sơn nhà tại các tỉnh miền trung

Công ty dịch vụ sơn nhà tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Bình Định. Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi…

4. Dịch vụ sơn nhà tại các tỉnh miền tây:

Chuyên dịch vụ sơn nhà tại trọn gói tại An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ. Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long…

=> Liên hệ HotLine 0835748593 (CSKH) Để được tư vấn miễn phí 24 Giờ!

Dịch vụ sơn nhà tại các quận huyện:

 • Sơn lại nhà tại quận 1, Sơn nhà ở quận 2, Sơn nhà tại quận 3, Sơn nhà ở tại quận 4, Sơn nhà ở quận 5, Sơn nhà tại quận 6, Sơn nhà đẹp quận 7, Sơn nhà quận 8, Sơn nhà ở quận 9, Sơn sửa nhà quận 10, Sơn nhà đẹp quận 11, Sơn nhà chuyên nghiệp quận 12.
 • Dịch vụ sơn nhà nhanh quận Tân Phú, Sơn nhà đẹp quận Tân Bình, Sơn nhà giá rẽ quận Bình Tân, Sơn nhà quận ở Bình Thạnh, Sơn nhà quận nhanh Gò Vấp
 • Dịch vụ sơn nhà tại huyện Bình Chánh, Sơn nhà tại huyện Củ Chi, Chuyên sơn nhà tại huyện Hóc Môn, Sơn nhà tại huyện Nhà Bè.

Dịch vụ sơn nhà giá rẻ tại Tphcm

Công ty sơn nhà Thái Sơn đẹp mang đến vẻ đẹp tuyệt vời cho ngôi nhà bạn:

 • Quý khách đang cần tìm thợ sơn nhà, đội thi công sơn bả chuyên nghiệp. Chúng tôi chuyên đào tạo thợ sơn nhà chuyên nghiệp, thợ sơn nhà tại Tphcm giỏi tại các quận huyên nôi thành và tỉnh thành ngoại Tphcm.
 • Chuyên nhận sơn nhà cấp 4, Nhận sơn sửa nhà đẹp, Sơn nhà chuyên nghiệp, Sơn nhà trọn gói, dịch vụ sơn nhà giá…
 • Với nguồn nhân lực dồi dàu, chúng tôi nhận những công trình sơn sửa nhà giá rẻ. Với chất lượng cao, thi công nhanh chóng, không làm mất thời gian. Không làm ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày của các hộ gia đình.
 • Thái Sơn sẽ là nơi giúp bạn tân trang, tổ điểm lại tổ ấm của mình.
 • Giúp bạn thêm yêu quý ngôi nhà của mình. Giúp bạn luôn có cảm giác thoải mái, thư giãn trong chính tổ ấm của mình. Chúng tôi cam đoan bạn sẽ rất hài lòng về dịch vụ sơn nhà giá rẻ của chúng tôi.

Dịch vụ sơn nhà giá rẻ

Công Ty sơn nhà Thái Sơn chuyên nhận sơn nhà cấp 4, nhà chung cư, nhà biệt thự, nhà hàng, cafe đẹp.

 • Đến với Sửa Nhà Giá Rẻ bạn sé được tư vấn nhiệt tình, miễn phí, hổ trợ trong mọi dịch vụ. Giải đáp thắc mắc của khách hàng ngay lập tức. Từ những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm cao, chuyên nghiệp.
 • Chúng tôi luôn tư vấn sơn nhà cho mỗi không gian sống của gia đình gia chủ. Và nhận được sự đồng tình và hài lòng từ khách hàng.
 • Bạn có đang hướng tới một phong cách hiện đại, đơn điệu mà ấm áp cho gia đình mình? Chúng tôi nhận sơn nhà giá rẻ tại Tphcm, bình dương đồng nai.
 • Như bạn đã biết. Không gian phòng khách là nơi đầu tiên trong không gian nhà. Nơi khách, bạn bè đặt chân lên đầu tiên. Vì vậy, bạn cần tân trang, sơn nhà đẹp, sang trọng bắt mắc, tạo ấn tượng đầu tiên. Dịch vụ sơn nhà chuyên nghiệp.
 • Bạn nên chọn sơn nhà củ với những gam màu thật đơn điệu mà không kém phần thah lịch, tao nhã. Bạn có thể kết hợp giữa màu trắng và màu đen, trắng và nâu nhạt, trắng, xám tro và đen. Đây là những gam màu dành cho những kiểu nhà hiện đại. Những màu này giúp cho không gian nhà bạn trở nên sáng, rộng rãi, sang trọng và thực tinh tế, thể hiện tích cách của gia chủ.

Dịch vụ sơn lại nhà trọn gói giá rẻ:

 • Là một Công Ty sơn nhà đẹp, sơn nhà chất lượng. Chúng tôi tự tin khẳng định rằng chúng tôi có thể tạo nên một ngôi nhà đẹp nhất cho quý khách. Phù hợp với diện tích, quy mô nhà ở, vận mệnh, phong thuỷ của gia chủ. Chúng tôi chuyên nhận sơn nhà cấp 4, nhận sơn nhà củ giá rẻ, nhận sơn sửa nhà đẹp.
 • Tiếp theo là không gian ấm cúng, chan hoà yêu thương của gia đình. Bạn nên chọn màu sắc theo tông màu. Màu sắc tủ bếp cùng tông với tông màu sơn tường và các đồ nội thất khác trong căn bếp.
 • Tạo nên một không gian sang trọng. Hoặc bạn chọn màu khác với màu sơn tường tạo điểm nhấn cho không gian bếp. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ sơn nhà tại Tphcm giá rẻ, sơn nhà đẹp, sơn nhà củ chất lượng. 
 • Thông thường theo phong cách hiện đại, bạn nên chọn một màu có gam cam đỏ, cam hồng, vàng tươi, vàng nhạt,… Thể hiện sự ấm cúng, thận thiện thể hiện sự hoà hợp giữa các thành viên trong gia đình. Tạo nên một cảm giác có bữa ăn ngon, hạnh phúc cho tổ ấm cuả bạn.

Dịch vụ sơn nhà giá rẻ đẹp

Cảm giác tự do, thư giãn khi sử dụng dịch vụ thợ sơn nhà tại Tphcm, Bình Dương, Đồng Nai của Thái Sơn:

 • Ai cũng muốn sở hữu một không gian riêng ở ngôi nhà của mình. Vì thế. Chúng tôi luôn chúng tâm trong việc lựa chọn màu sắc cho không gian phòng ngủ thật dẹp, thư giản và thể hiện được phong cách của gia chủ. Chúng tôi chuyên tư vấn sơn nhà đẹp, tính chi phí sơn nhà rẻ, sơn nhà đẹp giá rẻ,đẹp,  dich vu son nha gia re, dich vu son nha tron goi uy tin, chat luong,…
 • Màu sắc phòng ngủ thường được sử dụng những gam màu nhẹ nhàng, thư thái. Mang cảm giác thư giản, thoải mái. Những gam màu nói lên tính cách, phong cách riêng của gia chủ. Bạn nên lựa chọn những gam màu như xanh biển nhạt kết hợp màu trắng, xanh lá kết hợp trắng, màu hồng nhat kết hợp màu kem,…
 • Đó là sự kết hợp hoàn hảo nhất cho một không gian thư giản, thoải mái cho phòng ngủ. Giúp bạn cảm giác phòng ngủ được rộng rải, thoát mát hơn. Dich vu son nha tron goi tai Binh Duong, tho son nha chuyen nghiep tai Dong Nai.
 • Ngoài ra, bạn có thể thể hiện phong cách của mình qua màu sắc phòng ngủ. Đối với những bé trai, bạn có thể chon những gam màu sáng, màu cá tính, xanh dương đậm… Hoặc là những màu hồng, vàng,… Cho phòng bé gái dịu dàng, nữ tính,.. Chúng tôi hiểu được những kiểu màu phù hợp nhất cho từng thành viên trong gia đình. Chúng tôi chuyên nhận sơn nhà theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ sơn sửa nhà Thái Sơn tại Tphcm, Bình Dương, Đồng Nai chuyên nhận:

 • Sơn sửa lại nhà biệt thự, sơn sửa văn phòng rất đẹp, thiết kế sửa chữa sơn quán ăn, nhà hàng, khách sạn…
 • Chuyên sơn nhà cấp 4, sơn nhà ống, sơn nhà phố, sơn căn hộ chung cư, sơn khách sạn…
 • Sơn sửa nhà chung cư nhanh gọn, sạch đẹp, che chắn kỹ càng để hài lòng quý khách…
 • Nhận sơn sửa lại nhà tập thể giá rẻ nhất, sơn phòng trọ, sơn nhà ở tuyệt đẹp…
 • Thợ sơn sửa lại phòng khách đẹp nhất, sơn sửa phòng khách đẹp…
 • Dịch vụ sơn sửa lại nhà phòng ngủ theo sở thích, sơn phòng ngủ đẹp nhất…

Công Ty Thái Sơn chuyên nhận dịch vụ sơn nhà giá rẻ cam kết làm quý khách hài lòng:

 • Chúng tôi cam đoan sẽ mang lại một không gian nhà đẹp, sang trọng nhất cho không gian nhà bạn.
 • Nhận thi công sơn nhà đẹp theo yêu cầu của khách hàng.
 • Cam kết thi công đúng và đủ những yêu cầu của khách hàng.
 • Thi công nhanh chống, đúng quy trình, thi công đúng tiến độ, đúng thời hạn đã giao ước.
 • Sử dụng sơn nước chất lượng nhất, có độ bền cao, lâu trôi, không bong tróc, không nhạt màu.
 • Vệ sinh sạch sẽ sau thi công, không làm tổn hại bất cứ tài sản nào của gia chủ.
 • Cam kết thi công báo giá sơn nước rẻ nhất, sơn nhà đẹp trọn gói giá rẻ nhất, thuê sơn nhà giá rẻ nhất
 •  Không phát sinh bất cứ chi phí nào.
 • Hoàn thành thi công đúng thời hạn. Không có bất cứ sự cố nào xảy ra trong thi công sơn sửa nhà.
 • Chế độ bảo hành hậu mãi cho khách hàng.

Sửa Nhà Giá Rẻ là nơi đáng tin cậy cho khách hàng trong nhiều năm qua. Công Ty sơn nhà đẹp chuyên dịch vụ sơn nhà giá rẻ, dich vụ sơn sửa nhà trọn gói. Cam đoan sẽ làm quý khách hài lòng.

Thái Sơn báo giá dịch vụ sơn nhà giá rẻ tại Tphcm, Bình Dương và Đồng Nai, Hà Nội, Vũng Tàu…

Báo giá dịch vụ sơn tường nhà

Dịch vụ sơn tường nhà Thái Sơn. Chuyên nhận sơn nhà theo yêu cầu của khách hàng, thi công tại nhà, giá rẻ. Đội ngũ thợ sơn là những người tận tình, được đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên môn.

Thái Sơn thành lập và hoạt động hơn 20 năm trên thị trường. Với bề dày kinh nghiệm, uy tín của mình. Chúng tôi tự tin có thể phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Không chỉ mang đến những công trình chất lượng mà chi phí cũng rất hợp lý.

Báo giá dịch vụ sơn tường nhà, Thái Sơn sẽ căn cứ vào các yếu tố như diện tích công trình, dòng sơn bạn lựa chọn,…Đối với chi phí nhân công thợ sơn nhà của Thái Sơn thường khoảng 250.000đ-300.000đ/người/ngày. Mức chi phí này được đánh giá là thấp nhất thị trường.

Vậy tại sao báo giá sơn tường nhà Thái Sơn lại tốt như vậy? Đó là nhờ có sự chuyên nghiệp hóa, tối ưu hóa các công đoạn thi công. Giúp cắt giảm những chi phí phát sinh không cần thiết. Do đó chi phí thi công, sơn tường nhà của Thái Sơn thấp hơn so với các đơn vị khác.

Nếu bạn đang có nhu cầu thi công sơn nhà, sơn tường,…Bạn mong muốn tìm kiếm một đơn vị thi công chất lượng, giá rẻ. Hãy liên hệ tới Thái Sơn, chúng tôi cam kết mang đến những giá trị tốt nhất cho bạn!

Báo giá dịch vụ sơn nước, thợ sơn nước thi công sơn nước

Dịch vụ thợ sơn nước tại nhà, thi công sơn nước theo yêu cầu của khách hàng. Thái Sơn chuyên nhận sơn công trình nhà ở, dự án, khu đô thị. Chúng tôi cung cấp đa dạng các dòng sơn của các thương hiệu nổi tiếng. Đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ, an toàn cho sức khỏe người dùng.

Thái Sơn chuyên nhận thi công sơn nước trọn gói, phục vụ tận tình và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thợ sơn, cho thuê thợ sơn theo ngày. Chi phí thuê nhân công sơn giá rẻ, chỉ khoảng 250.000đ/thợ sơn/ngày.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm của mình, cùng sự tận tâm, nhiệt huyết với nghề. Thái Sơn luôn mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng. Không chỉ sơn nhà, sơn nước theo yêu cầu. Chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn, giúp bạn lựa chọn được những phương án thi công tốt nhất.

Nếu bạn cần báo giá chi tiết dịch vụ sơn nhà giá rẻ nhất, thợ sơn nước tại HCM. Hãy liên hệ tới công ty sơn Thái Sơn. Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát thực tế, lên phương án thi công và báo giá chi tiết. Với quan điểm, ngôi nhà của khách hàng cũng như ngôi nhà của chính mình. Chúng tôi luôn cố gắng để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho bạn!

Báo giá nhân công sơn nhà, thợ sơn nhà

Nhân công sơn nhà, thợ sơn nhà của Thái Sơn là những người có kinh nghiệm và kiên thức chuyên môn cao. Nhờ đó mà các công trình Thái Sơn thi công luôn đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ. Mỗi cán bộ, công nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên nghành và thái độ làm việc. Kim chỉ nam hoạt động là lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Thái Sơn luôn chú trọng và phục vụ khách hàng bằng cả cái “tâm” của người làm nghề.

Đối với dịch vụ cho thuê nhân công sơn nhà, thuê thợ sơn nhà của Thái Sơn. Về chất lượng thợ sơn, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Về chi phí thuê thợ, Thái Sơn khẳng định dịch vụ của chúng tôi có mức giá tốt nhất thị trường. Thợ sơn không chỉ thi công sơn theo yêu cầu mà còn tư vấn và hỗ trợ khách hàng.

Chúng tôi xin gửi tới khách hàng báo giá dịch vụ thuê thợ sơn của Thái Sơn hiện nay:

 • Thuê thợ sơn nước: 250.000đ/ngày/1 thợ
 • Thuê thợ sơn bả: 240.000đ/ngày/1 thợ
 • Sơn trang trí, sơn nội thất, sơn ngoại thất: 270.000đ/ngày/1 thợ

Đối với thi công nhận dự án trọn gói thì chi phí nhân công sẽ thấp hơn. Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn hãy liên hệ trực tiếp tới Thái Sơn nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng!

Báo giá sơn bả trọn gói, dịch vụ thi công sơn bả, nhân công sơn bả, thợ sơn bả

Chuyên thi công sơn bả, sơn tường, làm trần vách thạch cao trọn gói. Thái Sơn phục vụ khách hàng tại khu vực HCM và các tỉnh lân cận. Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ:

 • Sơn bả trọn gói, thi công làm trần vách thạch cao
 • Thi công sơn bả theo công trình, dự án
 • Cho thuê nhân công sơn bả, thợ sơn bả

Sơn bả là một trong những bước quan trọng trước khi tiến hành sơn nhà hoặc sơn vách thạch cao. Lớp sơn bả giúp màu sắc sơn sáng đẹp và bền hơn theo thời gian. Đây là một bước nền giúp ngôi nhà của bạn luôn sáng bừng sức sống.

Tùy theo dòng sơn bạn lựa chọn có thể sơn bả hoặc không. Tuy nhiên các chuyên gia khuyên rằng bạn nên sử dụng sơn bả để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tại HCM, Thái Sơn – đơn vị thi công sơn bả hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ sơn nhà giá rẻ, sơn bả, sơn trang trí. Thi công nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa chi phí là những giá trị bạn sẽ nhận được. Với đội ngũ nhân lực đông đảo, trình độ chuyên môn cao. Thái Sơn sẽ phục vụ và mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Để được tư vấn và hỗ trợ, bạn hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Thái Sơn luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng!

Báo giá dịch vụ sơn chống thấm

Nhu cầu sơn chống thấm dột nhà ở hiện nay là rất lớn. Đây là một trong những bước quan trọng giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn trước những tác động của môi trường. Để đạt được những công trình chất lượng, bạn hãy lựa chọn đơn vị uy tín, chất lượng nhé.

Có nhiều phương pháp chống thấm khác nhau. Như chống thấm bằng màng khò nóng, sử dụng hóa chất chống thấm,…Mỗi phương pháp sẽ có quy trình thi công và chất lượng khác nhau. Trước khi tiến hành thi công, bạn sẽ được tư vấn để lựa chọn các giải pháp phù hợp.

Tại thị trường HCM, công ty chống thấm Thái Sơn chuyên nhận sơn chống thấm dột sàn mái tại nhà. Chuyên nhận chống thấm cho các công trình, nhà ở, dự án. Khi bạn có nhu cầu, chúng tôi sẽ kiểm tra và báo giá chống thấm dột chi tiết.

Với sự chuyên nghiệp hóa, chúng tôi luôn cố gắng cắt giảm những chi phí phát sinh. Không chỉ báo giá, thi công. Thái Sơn còn hỗ trợ tư vấn và giúp bạn lựa chọn những phương án thi công chống dột tốt nhất.
Báo giá thi công sơn chống thấm chống dột, Thái Sơn luôn được đánh giá cao về chất lượng và chi phí là tốt nhất thị trường. Nếu bạn có nhu cầu, hãy liên hệ trực tiếp với Thái Sơn để được hỗ trợ nhé!

Báo giá thợ sơn nhà tại Tphcm, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Vũng Tàu…

Báo giá thợ sơn nhà, sửa nhà tại Tphcm, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Vũng Tàu… Công ty Thái Sơn chuyên nhận sửa chữa nhà ở, sơn lại nhà cũ, thi công phục vụ khách hàng tại nhà. Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, chuyên cung cấp các dịch vụ sơn sửa nhà trọn gói.

Đối với dịch vụ thợ sơn nhà, sửa nhà, Thái Sơn luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng. Không chỉ về chất lượng mà chi phí thi công cũng rất hợp lý. Báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Tphcm, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Vũng Tàu…Công ty Thái Sơn sẽ căn cứ theo các yếu tố:

 • Yêu cầu trình độ của thợ sơn nhà
 • Quy mô, diện tích của dự án
 • Thương hiệu sơn
 • Yêu cầu sơn của khách hàng

Để được báo giá chi tiết nhất về các dịch vụ thợ sơn nhà, sửa nhà, bạn hãy liên hệ tới Hotline 0835748593. Bộ phận nhân viên, kỹ thuật viên của chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, giải quyết những khó khăn, vấn đề của bạn.

Thái Sơn luôn sẵn sàng lắng nghe, phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng!

Giá trị – Chất lượng – tính thẩm mỹ và sự tận tâm của đội ngũ thợ sơn Thái Sơn sẽ làm hài lòng mọi khách hàng!

10 Câu hỏi thường gặp khi sơn nhà

Câu hỏi 1: Thuê thợ sơn nhà của Thái Sơn có chuyên nghiệp không?

Bạn đang có nhu cầu thuê thợ sơn tại nhà? Bạn tìm kiếm và lựa chọn Thái Sơn là đơn vị để gửi gắm niềm tin. Nhưng bạn còn băn khoăn không biết rằng đây có phải là địa chỉ tốt nhất? Dịch vụ có chuyên nghiệp, có đảm bảo chất lượng hay không?

Thái Sơn hiện đang là đơn vị hàng đầu trên thị trường chuyên cung cấp các dịch vụ sơn nhà trọn gói, thợ sơn tại nhà. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, đội ngũ thợ là những người được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn.

Tính chuyên nghiệp của Thái Sơn được thể hiện:

 • Thi công nhanh chóng, hỗ trợ tận tình. Đội ngũ thợ đông đảo giúp quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin khách hàng nhanh, tiết kiệm được thời gian.
 • Thi công sơn sửa nhà theo quy trình các bước cụ thể
 • Từ khâu tiếp nhận đến xử lý yêu cầu của khách hàng được thực hiện nhanh chóng
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng, kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm rất tốt

Câu hỏi 2: Thợ sơn nhà pha sơn như thế nào là hợp lý nhất?

Để pha sơn chuẩn màu và hợp lý nhất, chúng ta sẽ căn cứ theo tỷ lệ vàng đã được công bố. Theo đó, quy cách pha sơn sẽ như sau:

 • Đối với pha 2 màu sơn, tuân theo tỉ lệ 5:1. Tức là màu chủ đạo 5 phần thì màu pha kèm chiếm 1 phần
 • Đối với cách pha 3 màu sơn sẽ phụ thuộc vào màu chủ đạo bạn mong muốn là gì.

Để hiểu và có cách pha sơn chuẩn nhất, bạn hãy liên hệ đến đơn vị chuyên thi công sơn nhà để được hỗ trợ. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn tốt nhất.

Câu hỏi 3: Tại sao không nên sơn nhà khi trời mưa?

Sơn nhà để đảm bảo chất lượng lên màu đẹp, bền màu theo thời gian thì yếu tố thời tiết chiếm một phần rất quan trọng. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đều biết rằng trong thành phần của sơn sẽ có nước. Khi thời tiết nắng ráo sẽ giúp sơn mau khô, việc lên màu và bám dính cũng tốt hơn. Hơn nữa khi trời nắng hoặc tạnh ráo, quá trình thi công, thợ sơn nhà cũng diễn ra dễ dàng hơn. Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người thợ.

Ngược lại, nếu sơn nhà khi trời mưa, phần sơn có thể theo nước mưa mà trôi đi mất. Vừa gây ra sự lãng phí, vừa không đảm bảo chất lượng công trình.

Do đó khi bạn quyết định sơn nhà, hãy nghiên cứu để lựa chọn thời điểm thích hợp nhất nhé!

Câu hỏi 4: Sau khi sơn nhà thì hết bao nhiêu ngày thì hết mùi sơn?

Trên thị trường hiện nay đã có những dòng sơn không mùi. Tuy nhiên đa số các loại sơn trên thị trường đều có mùi đặc trưng. Nhiều người có thể chịu được mùi sơn và ngược lại. Mặc dù trong thành phần sơn của các thương hiệu trên thị trường đều không chứa chì, thủy ngân, không gây ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng chúng ta cũng nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với sơn nước hoặc ngửi nhiều.

Do đó khi sơn nhà xong, bạn hãy đợi sơn khô, hết mùi rồi mới sử dụng nhé. Vậy bao lâu thì sơn bay hết mùi? Thông thường sơn nhà sau khoảng 2 ngày thì mùi sơn sẽ bay hết. Bạn có thể sử dụng như bình thường mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Câu hỏi 5: Tại sao khi sơn nhà thợ sơn nhà phải sơn 2 lớp hoặc 3 lớp sơn phủ?

Sơn nhà để bền đẹp người ta thường sử dụng 2 hoặc 3 lớp sơn. Bao gồm lớp sơn phủ, sơn lót và sơn màu. Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng sơn lót và sơn màu là được. Tùy vào địa hình, bề mặt tường sơn mà có phương pháp phù hợp.

Tại sao nên sơn 2 đến 3 lớp như vậy? Câu trả lời đó là:

 • Sơn phủ giúp bề mặt sơn được sáng bóng, mịn hơn, độ bám dính của sơn tốt hơn, lên màu sáng hơn
 • Lớp sơn lót có tác dụng làm nền, tạo bề mặt sơn trước khi sử dụng sơn màu mịn hơn
 • Sơn 2 đến 3 lớp như vậy giúp sơn được đều màu, thi công bền và đẹp hơn nhiều
 • Độ bền màu về thời gian, hạn chế việc bong tróc sơn sau một thời gian sử dụng

Thông thường các dịch vụ thi công sơn nhà, sơn tường hiện nay đều sử dụng 2 đến 3 lớp sơn. Vừa giúp đảm bảo chất lượng công trình, vừa tăng tính thẩm mỹ. Hơn nữa chi phí sơn lót cũng không cao, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình

Câu hỏi 6: Sơn ngoại thất và nội thất khác nhau như thế nào?

Sơn nội thất và sơn ngoại thất là hai dòng sơn với mục đích sử dụng khác nhau. Do đó thành phần và cấu tạo của những dòng sơn này cũng khác nhau.

Sơn nội thất

Là dòng sơn chuyên dùng cho sơn trong nhà. Có thể sử dụng kết hợp sơn trang trí, tạo điểm nhấn và nâng thêm tính thẩm mỹ cho không gian nhà bạn. Được sử dụng để sơn trong nhà, do đó sơn nội thất có bề mặt sáng mịn và bền màu theo thời gian. Khả năng chống nấm mốc và kháng khuẩn cực tốt. Là dòng sơn chuyên dụng, do đó vệ sinh cũng dễ dàng hơn.

Sơn ngoại thất

Là dòng sơn được sử dụng để sơn cho bền mặt ngoài của công trình. Thi công sơn bao phủ bề mặt của ngôi nhà. Lớp sơn ngoại thất được xem như chiếc áo khoác vậy. Bề mặt sơn có những thành phần có khả năng chống thấm dột. Khả năng trối thoát nước tốt, chống bụi bẩn. Với những dòng sơn ngoại thất bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng ngôi nhà của mình luôn được bảo vệ tốt nhất trong mọi điều kiện thời tiết

Câu hỏi 7: Khi thuê thợ sơn lại nhà có cần phải sơn lót không?

Có sử dụng sơn lót hay không là một trong những vấn đề của nhiều người. Sơn lót có tác dụng gì? Có nên sử dụng sơn lót hay không?

Thứ nhất sơn lót được hiểu là một lớp sơn có khả năng bảo vệ, tiếp xúc trực tiếp với bề mặt tường. Thành phần của sơn lót giúp cho bề mặt mịn hơn, dễ lên màu sơn khi sử dụng sơn màu hoặc sơn phủ. Bạn cũng có thể hiểu đơn giản sơn lót như một lớp dung môi, là thành phần trung gian giúp bề mặt và sơn màu, sơn phủ gắn kết chặt chẽ với nhau.

Với công dụng của sơn lót, nó trở thành một phần không thể thiếu trong công đoạn thi công sơn tường, sơn nhà.Với những ưu điểm vượt trội như:

 • Tạo bề mặt sơn mịn, sáng hơn
 • Giúp màu sắc của sơn lên sáng và đẹp hơn
 • Tăng độ bám dính của sơn phủ, sơn màu
 • Là chất dung môi, giúp lớp sơn tường sơn nhà mãi bền màu theo thời gian

Theo kinh nghiệm của các chuyên gia chuyên sơn nhà Thái Sơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng sơn lót. Dòng sản phẩm mang đến nhiều giá trị, lợi ích mà chi phí cũng rất hợp lý.

Câu hỏi 8: Tôi muốn tìm thợ sơn nhà thì phải làm sao?

Bạn đang mong muốn tìm kiếm một đơn vị thi công sơn nhà? Bạn muốn thuê thợ sơn có kinh nghiệm và uy tín? Bạn đau đầu khi phải tìm kiếm giữa một biển thông tin trên thị trường?

Nếu bạn đang gặp tình trạng này, đừng lo lắng. Công ty xây dựng Thái Sơn chuyên cung cấp thợ sơn tại nhà. Chúng tôi nhận sơn theo công trình, dự án khách hàng yêu cầu.

Với đội ngũ thợ dày dặn kinh nghiệm cùng uy tín của mình. Thái Sơn tự tin có thể phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Hiện tại chúng tôi nhận thi công cho khách hàng tại khu vực Tphcm, Bình Dương, Đồng Nai,…

Nếu bạn có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi NGAY để được hỗ trợ tốt nhất nhé!

Câu hỏi 9: Thuê sơn nhà bao gồm nhân công thợ và cả vật tư bao nhiêu tiền 1m2?

Thuê thợ sơn nhà, chi phí nhân công sơn nhà và vật tư sơn nhà. Để báo giá chi tiết đơn giá trên 1m2, chúng tôi cần căn cứ theo các tiêu chuẩn:

 • Dòng sơn bạn lựa chọn
 • Phương pháp sơn, có sử dụng sơn lót, sơn nền hay không
 • Diện tích sơn nhà
 • Vị trí sơn

Do đó để báo giá cả vật tư sơn nhà, cần khảo sát yêu cầu thực tế của khách hàng. Còn về chi phí nhân công sơn nhà tại Thái Sơn là 250.000đ-300.000đ/ngày/1 thợ tùy thuộc vào hạng mục sơn.

Câu hỏi 10: Tuyển thợ sơn nhà yêu cầu phải như thế nào?

Để thuê thợ sơn hoặc tuyển thợ sơn, cần có một số yêu cầu cơ bản như sau:

 • Kinh nghiệm làm việc (từ 6 tháng-1 năm)
 • Test kiến thức chuyên môn như tỉ lệ pha sơn, các phương án thi công, sửa chữa thực nghiệm
 • Kiểm tra tay nghề thực tế
 • Xác nhận qua các chứng chỉ, văn bằng

Nếu bạn muốn thuê thợ sơn chất lượng, giá rẻ, hãy liên hệ tới công ty Thái Sơn. Một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ sơn nhà giá rẻ, thợ sơn giá rẻ, chất lượng. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, phục vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng 24/24, mọi lúc, mọi nơi.

Thông tin liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá sơn nhà tại TPHCM

 • ✅ Zalo: 0835.748.593
 • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
 • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
 • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com
 • ✅ Địa chỉ dịch vụ thợ nhà tại TPHCM
5/5 - (43 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...