Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Tân | Tiết kiệm 20% chi phí

Mục Lục

Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Tân của Thái Sơn

Bảng báo giá thi công thảo dỡ và đập phá cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Tân của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công thảo dỡ và đập phá tại Bình Tân

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 100 Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 200 Từ 30.000 đến 40.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men nền nhà Từ 25.000 đến 35.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men tường nhà Từ 30.000 đến 40.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo dỡ mái tôn Từ 15.000 đến 25.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo trần la phông các loại Từ 12.000 đến 22.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công nâng nền, san lấp mặt bằng Từ 125.000 đến 155.000₫

Bảng báo giá thi công xây tô cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Tân của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công xây tô tại Bình Tân

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 100 Từ 45.000 đến 55.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 200 Từ 90.000 đến 140.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường gạch đinh 100 Từ 75.000 đến 95.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tô tường Từ 40.000 đến 60.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công cán vữa nền nhà Từ 45.000 đến 65.000₫

Bảng báo giá thi công ốp lát gạch nền và ốp lát gạch tường cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Tân của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công ốp lát tại Bình Tân

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp gạch tường Từ 65.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch nền nhà Từ 75.000 đến 85.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp len tường Từ 10.000 đến 20.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát đá granite Từ 220.000 đến 250.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch trang trí Từ 70.000 đến 90.000₫

Bảng báo giá thi công sơn bã, Sơn nhà, Sơn nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Tân của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công sơn nhà tại Bình Tân

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit nội thất Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit ngoại thất Từ 15.000 đến 25.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn lót ngoại thất Từ 10.000 đến 15.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường nội thất Từ 12.000 đến 17.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường ngoại thất Từ 14.000 đến 18.000₫

Bảng báo giá thi công chống thấm, chống dột cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Tân của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công chống thấm, chống dột tại Bình Tân

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm tường Từ 55.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh Từ 400.000 đến 600.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm sân thượng Từ 100.000 đến 150.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm dột mái tôn Từ 40.000 đến 50.000₫

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công trần thạch cao, vách thạch cao tại Bình Tân

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao thả Từ 140.000 đến 160.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao trang trí Từ 140.000 đến 160.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao phẳng Từ 140.000 đến 160.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn thạch cao Từ 250.000 đến 300.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn tấm sambo Từ 300.000 đến 400.000₫

Bảng báo giá thi công làm vách nhôm kính cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Tân của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công nhôm kính tại Bình Tân

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 1 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 580.000 đến 680.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 660.000 đến 760.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 750.000 đến 850.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng họp, công ty, showroom (Kính cường lực 10 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.100.000 đến 1.300.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.200.000 đến 1.400.000₫

Bảng báo giá thi công điện nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Tân của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công điện nước tại Bình Tân

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống điện Từ 65.000 đến 85.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống nước Từ 55.000 đến 95.000₫

Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại các xã, phường thuộc Bình Tân

1 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường An Lạc A, Bình Tân Điện thoại: 0835.748.593
2 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường An Lạc, Bình Tân Điện thoại: 0835.748.593
3 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Bình Hưng Hoà, Bình Tân Điện thoại: 0835.748.593
4 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Bình Hưng Hoà A, Bình Tân Điện thoại: 0835.748.593
5 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Bình Hưng Hoà B, Bình Tân Điện thoại: 0835.748.593
6 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Bình Trị Đông, Bình Tân Điện thoại: 0835.748.593
7 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân Điện thoại: 0835.748.593
8 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân Điện thoại: 0835.748.593
9 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Tân Tạo, Bình Tân Điện thoại: 0835.748.593
10 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Tân Tạo A, Bình Tân Điện thoại: 0835.748.593

==>> Lưu ý: Bảng báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Tân của Thái Sơn trên đây sẽ có sự thay đổi tùy vào vật tư, hạng mục sửa chữa và yêu cầu của quý khách. Quý khách vui lòng liên hệ tới Thái Sơn để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Tân

Nhận sửa chữa nhà nhanh, sửa nhà đẹp, chất lượng, giá rẻ. Dịch vụ cải tạo nhà cũ uy tín, giá hấp dẫn tại TPHCM. Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Tân đảm bảo chất lượng, giá thật hấp dẫn.

Mỗi chúng ta đều sở hữu cho riêng mình một không gian riêng tư, ấm áp. Nơi bình yên, an toàn nhất để chúng ta tựa vào mỗi khi gặp chông gai,thử thách. Đó chính là mái ấm gia đình, căn nhà thân thuộc, bình dị gắn bó với chúng ta suốt cả một đời.

Thế nhưng thời gian trôi nhanh chóng và âm thầm lặng lẽ. Đã để lại những dấu vết in hằn trên ngôi nhà thân yêu của chúng ta. Cướp đi một sự trẻ trung, năng động, một sức khỏe cường tráng, hiên ngang, oanh liệt một thời.

Để lại đây một ngôi nhà toàn bộ cũ kĩ, chất lượng giảm sút chóng mặt. Từng hạng mục trong nhà giờ đây cũng có phần hư hỏng. Từng thiết bị cũng xuống cấp nhanh chóng, khiến chúng ta trở tay không kịp.

Đến khi cuộc sống sinh hoạt bình yên gia đình. Đang gặp đe dọa, trở ngại một cách trầm trọng. Thì chúng ta mới giật mình nhận ra sự thay đổi từng ngày của ngôi nhà.

Và chúng ta mới bắt đầu tìm kiếm những cách khắc phục hậu quả nhanh chóng nhất.

Trước những tình trạng, những hư hỏng,sự cố xảy ra trong nhà. Cách xử lí nhanh chóng, an toàn nhất. Chính là bạn tìm kiếm những công ty sửa nhà uy tín. Thì mới có thể sửa chữa nhà ở chất lượng, hiệu quả.

Và công ty chúng tôi xin hân hạnh cung cấp đến quý vị. Những dịch vụ sửa nhà trọn gói uy tín, cao cấp, giá rẻ. Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Tân hấp dẫn nhất trên thị trường.

Dịch vụ cải tạo nhà cũ uy tín, chất lượng, giá cả hấp dẫn. Nhận sửa nhà trọn gói đảm bảo hiệu quả cao tại TPHCM. Nhận báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Tân uy tín, giá rẻ thu hút khách hàng quan tâm.

Bạn đang sinh sống tại quận Bình Tân – khu vực nằm phía Tây Nam Sài Gòn. Và bạn đang tìm kiếm các dịch vụ sửa nhà giá rẻ chất lượng, hiệu quả nhất. Để có thể nhanh chóng bắt đầu việc thực hiện sửa chữa nhà cũ của gia đình.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Tân

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Tân chất lượng

Bạn sẽ nhận được một căn nhà đẹp, chất lượng hoàn hảo. Khi đến với công ty sửa nhà chất lượng hàng đầu Việt Nam chúng tôi. Tại đây chúng tôi chuyên nhận thi công xây dựng nhà ở uy tín. Hay các dịch vụ sửa chữa nhà giá rẻ, cải tạo nhà cấp 4 đẹp, cải tạo văn phòng uy tín.

Tất cả những hư hỏng sự cố xảy ra trong nhà bạn sẽ được giải quyết, xử lí nhanh chóng, triệt để. Dưới sự chuyên nghiệp, bàn tay khéo léo. Của đội ngũ thợ chuyên sửa nhà giá rẻ, thợ sơn nhà uy tín của chúng tôi.

Nếu đang có nhu cầu sửa chữa nhà ở để tạo không gian mới cho gia đình. Hãy liên hệ trực tiếp với công ty để được báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Tân giá rẻ hấp dẫn nhất thị trường.

Thông tin liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Tân

  • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
  • ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại Bình Tân
  • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
  • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com

Các dịch vụ liên quan cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Tân của Thái Sơn

5/5 - (3 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...