Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 9 | Tiết kiệm 20% chi phí

Mục Lục

Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 9 của Thái Sơn

Bảng báo giá thi công thảo dỡ và đập phá cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 9 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công thảo dỡ và đập phá tại quận 9

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 100 Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 200 Từ 30.000 đến 40.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men nền nhà Từ 25.000 đến 35.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men tường nhà Từ 30.000 đến 40.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo dỡ mái tôn Từ 15.000 đến 25.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo trần la phông các loại Từ 12.000 đến 22.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công nâng nền, san lấp mặt bằng Từ 125.000 đến 155.000₫

Bảng báo giá thi công xây tô cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 9 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công xây tô tại quận 9

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 100 Từ 45.000 đến 55.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 200 Từ 90.000 đến 140.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường gạch đinh 100 Từ 75.000 đến 95.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tô tường Từ 40.000 đến 60.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công cán vữa nền nhà Từ 45.000 đến 65.000₫

Bảng báo giá thi công ốp lát gạch nền và ốp lát gạch tường cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 9 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công ốp lát tại quận 9

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp gạch tường Từ 65.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch nền nhà Từ 75.000 đến 85.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp len tường Từ 10.000 đến 20.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát đá granite Từ 220.000 đến 250.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch trang trí Từ 70.000 đến 90.000₫

Bảng báo giá thi công sơn bã, Sơn nhà, Sơn nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 9 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công sơn nhà tại quận 9

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit nội thất Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit ngoại thất Từ 15.000 đến 25.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn lót ngoại thất Từ 10.000 đến 15.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường nội thất Từ 12.000 đến 17.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường ngoại thất Từ 14.000 đến 18.000₫

Bảng báo giá thi công chống thấm, chống dột cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 9 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công chống thấm, chống dột tại quận 9

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm tường Từ 55.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh Từ 400.000 đến 600.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm sân thượng Từ 100.000 đến 150.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm dột mái tôn Từ 40.000 đến 50.000₫

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công trần thạch cao, vách thạch cao tại quận 9

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao thả Từ 140.000 đến 160.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao trang trí Từ 140.000 đến 160.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao phẳng Từ 140.000 đến 160.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn thạch cao Từ 250.000 đến 300.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn tấm sambo Từ 300.000 đến 400.000₫

Bảng báo giá thi công làm vách nhôm kính cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 9 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công nhôm kính tại quận 9

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 1 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 580.000 đến 680.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 660.000 đến 760.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 750.000 đến 850.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng họp, công ty, showroom (Kính cường lực 10 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.100.000 đến 1.300.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.200.000 đến 1.400.000₫

Bảng báo giá thi công điện nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 9 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công điện nước tại quận 9

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống điện Từ 65.000 đến 85.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống nước Từ 55.000 đến 95.000₫

Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại các xã, phường thuộc quận 9

1 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Hiệp Phú, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
2 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Long Bình, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
3 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Long Phước, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
4 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
5 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Long Trường, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
6 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Phú Hữu, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
7 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Phước Bình, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
8 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Phước Long A, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
9 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Phước Long B, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
10 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
11 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
12 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Tân Phú, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593
13 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Trường Thạnh, Quận 9 Điện thoại: 0835.748.593

==>> Lưu ý: Bảng báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 9 của Thái Sơn trên đây sẽ có sự thay đổi tùy vào vật tư, hạng mục sửa chữa và yêu cầu của quý khách. Quý khách vui lòng liên hệ tới Thái Sơn để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

Nhận sửa nhà uy tín, sửa chữa nhà cũ chất lượng, giá rẻ tại TPHCM. Công ty chuyên cải tạo nhà cấp 4, cải tạo căn hộ chung cư. Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 9 hấp dẫn, chất lượng cao.

Sửa nhà, cải tạo nhà, sửa những hư hỏng về máy móc trong nhà. Đang là nhu cầu cấp bách nhất của các hộ gia đình và tại các cơ sở, nhà máy, sản xuất.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 9

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 9 an toàn

Bởi người ta luôn nắm bắt những sự tiến bộ. Mong muốn áp dụng những biện pháp thi công sửa chữa nhà ở mới nhất, hiện đại, hiệu quả nhất. Để áp dụng sửa chữa nhà ở đẹp, chất lượng. Tạo ra không gian ấm áp, bình yên, trọn vẹn đến cho gia đình.

Chính vì thế số lượng khách hàng tìm kiếm các công ty dịch vụ sửa nhà uy tín, chất lượng gia tăng đáng kể. Mọi người háo hức trong việc lựa chọn các gói dịch vụ sửa nhà hấp dẫn, bổ ích. Cải tạo lại vẻ đẹp tuyệt vời, quý phái, sang trọng.

Công ty nhận sửa nhà uy tín, nổi tiếng nhất tại TPHCM. Nơi bạn có thể thoải mái, nhẹ nhàng lựa chọn các dịch vụ sơn sửa nhà uy tín, chất lượng. Để nhanh chóng bắt đầu vào nhiệm vụ sửa chữa nhà cũ thân yêu của mình.

Tại đây bạn sẽ được đưa ra mức báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 9 hấp dẫn. Đi kèm với chất lượng hoàn hảo, chế độ bảo hành ưu đãi bất ngờ.

Hãy nhanh chóng đến với công ty sửa nhà giá rẻ để mang lại không gian sống ấm áp, hiện đại đến cho gia đình.

Nhận sửa chữa nhà cũ uy tín, giá rẻ bất ngờ. Sửa nhà trọn gói chất lượng cao, giá hấp dẫn tại TPHCM. Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 9 hiệu quả, giá rẻ, bảo hành lâu dài.

Bạn mong muốn gia đình có được căn nhà mới đẹp, tiện nghi và trong lành nhất.

Thật đơn giản và dễ dàng để biến ước mơ đó thành sự thật.

Khi bạn đến với công ty chuyên sửa nhà giá rẻ tại TPHCM. Thì bạn thỏa thích lựa chọn các gói dịch vụ sửa nhà trọn gói, sơn nhà đẹp hấp dẫn. Để tạo ra không gian mới, vui vẻ, ấm áp, vẹn toàn cho gia đình mình.

Chúng tôi luôn có đủ kinh nghiệm nhận sửa chữa tất cả hạng mục xảy ra trong nhà nhanh chóng. Gọn gàng và an toàn nhất.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 9

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 9 hiệu quả

Như nhận sửa chữa phòng khách, trang trí, thiết kế phòng khách đẹp, sang trọng.

Thiết kế phòng ngủ bắt mắt, hiện đại.

Sửa chữa điện nước tại nhà an toàn, nhanh chóng, giá rẻ hấp dẫn tại TPHCM.

Chuyên sửa chữa máy bơm nước chất lượng, giá rẻ.

Thi công sơn nhà ở uy tín, chuyên nghiệp bởi các màu sơn quyến rũ, chất lượng.

Thông tắc cống nghẹt hiệu quả, chất lượng, an toàn.

Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 9 uy tín, chất lượng – sửa nhà trọn gói giá rẻ tại TPHCM.

Hãy nhanh chóng liên hệ trực tiếp với công ty sửa nhà chuyên nghiệp, giá rẻ. Để có thể kịp thời sửa chữa, cải tạo nhà ở nhanh chóng và phù hợp nhất. Tạo ra bầu không khí vui vẻ, an toàn, bình yên hạnh phúc cho gia đình.

Thông tin liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 9

  • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
  • ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 9
  • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
  • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com

Các dịch vụ liên quan cải tạo sửa chữa nhà ở quận 9 của Thái Sơn

5/5 - (4 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...