Báo giá dịch vụ thợ chống thấm chống dột tại Đồng Nai giá rẻ

Contents

Bảng báo giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột tại Đồng Nai của Huy Hoàng

Bảng giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột tại Đồng Nai của Huy Hoàng

Đơn giá hạng mục thi công chống thấm dột tại Đồng Nai Đơn giá (VNĐ/m²)
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sử dụng keo silicon Từ 20.000 – 40.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợthi công chống thấm dột sử dụng lưới thủy tinh Từ 40.000 – 60.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sử dụng phun sơn Epoxy Từ 60.000 – 80.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sử dụng màng chống thấm tự dính Từ 80.000 – 100.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột nhà vệ sinh tại Đồng Nai của Huy Hoàng

Đơn giá hạng mục thi công chống thấm chống dột nhà vệ sinh tại Đồng Nai Đơn giá (VNĐ/m²)
✅ Đơn giá thợ xử lý vết nứt tường nhà vệ sinh sử dụng keo Seal N-Flex 1 Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng Sika Latex – TH Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột tường nhà vệ sinh sử dụng KOVA Từ 85.000 – 135.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm nhà vệ sinh sử dụng Sika Top Seal – 107 2 thành phần Từ 95.000 – 145.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng Sika Maxbon Từ 105.000 – 150.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng màng chống thấm đàn hồi Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng màng khò nóng bitum dày 3mm Từ 125.000 – 175.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng màng khò nóng bitum dày 4mm Từ 135.000 – 185.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột nhà vệ sinh sử dụng màng lỏng gốc Polyurethane Từ 145.000 – 275.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột sân thượng tại Đồng Nai của Huy Hoàng

Đơn giá hạng mục thi công chống thấm chống dột sân thượng tại Đồng Nai Đơn giá (VNĐ/m²)
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sân thượng bằng Sika Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sân thượng bằng Kova Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sân thượng bằng sơn epoxy Từ 85.000 – 135.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sân thượng bằng nhựa đường Từ 95.000 – 145.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 3mm Từ 105.000 – 155.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 4mm Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá chống thấm sân thượng bằng màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex Từ 125.000 – 170.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá  chống thấm sân thượng bằng màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 Từ 135.000 – 285.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá chống thấm dột sân thượng bằng màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG Từ 145.000 – 295.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công lát gạch chống thấm dột sân thượng Từ 150.000 – 550.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột tường tại Đồng Nai của Huy Hoàng

Đơn giá hạng mục thi công chống thấm chống dột tường tại Đồng Nai Đơn giá (VNĐ/m²)
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột tường bằng sơn chống thấm Từ 55.000 – 105.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột tường bằng Kova chống thấm tường Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột tường bằng Sika Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm tường bằng màng tự dính chống thấm tường liền kề Từ 85.000 – 135.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột chân tường Từ 95.000 – 145.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột tường nhà vệ sinh bằng KOVA Từ 105.000 – 155.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột tường chung cư Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột tường bằng bằng tôn Từ 125.000 – 175.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột tường nhà trọn gói Liên hệ

Bảng giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột bể bơi. Bể nước tại Đồng Nai của Huy Hoàng

Đơn giá hạng mục thi công chống thấm chống dột bể bơi, bể nước tại Đồng Nai Đơn giá (VNĐ/m²)
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sử dụng Intoc Từ 145.000 – 165.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột bằng sơn Epoxy Từ 245.000 – 345.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột bằng màng tự dính Từ 140.000 – 240.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột bằng Sika và phụ gia Từ 145.000 – 165.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột bằng màng rải nước Từ 260.000 – 360.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột bằng mang Polyrua Từ 420.000 – 520.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột bằng màng dạng mao dẫn, thẩm thấu Từ 135.000 – 235.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột bằng hỗn hợp Sika Latex – Nước – Xi măng Từ 115.000 – 215.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột mạch ngừng bằng Sika Top và Sika Seal 107 Từ 185.000 – 285.000 VNĐ/m²
Đơn giá thợ thi công chống thấm dột bằng màng 2 thành phần: 3 lớp kết hợp + lưới gia cường Từ 190.000 – 290.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột sàn nhà tại Đồng Nai của Huy Hoàng

Đơn giá hạng mục thi công chống thấm chống dột sàn nhà tại Đồng Nai Đơn giá (VNĐ/m²)
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc Từ 55.000 – 105.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC ADO20 – APT Từ 65.000 – 115.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc ADO121 – APT Từ 75.000 – 125.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 1mm Từ 195.000 – 220.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm Từ 365.000 – 400.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất bằng hệ lăn Từ 110.000 – 130.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 1mm Từ 245.000 – 265.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy kháng, chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 2mm Từ 455.000 – 475.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện hệ lăn Từ 125.000 – 145.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 1mm Từ 450.000 – 485.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 2mm Từ 650.000 – 695.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 3mm Từ 850.000 – 895.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột tầng hầm tại Đồng Nai của Huy Hoàng

Đơn giá hạng mục thi công chống thấm chống dột tầng hầm tại Đồng Nai Đơn giá (VNĐ/m²)
✅ Đơn giá thợ thi công xử lý vết nứt bê tông bằng Foam, Senlong SL668, SL669 Từ 165.000 – 215.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công xử lý vết nứt bê tông bằng Epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752 Từ 215.000 – 265.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá chống thấm sàn tầng hầm màng gốc xi măng, Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex Từ 115.000 – 165.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thi công chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG Từ 175.000 – 225.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thi công chống thấm sàn tầng hầm Màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 Từ 215.000 – 265.000 VNĐ/m²

Bảng giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột tính theo m² tại Đồng Nai của Huy Hoàng

Đơn giá hạng mục thi công chống thấm chống dột tính theo m² tại Đồng Nai Đơn giá (VNĐ/m²)
✅ Đơn giá thợ thi công công chống thấm dột mái tôn diện tích nhỏ hơn 50 m² Từ 24.000 – 29.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 50 m² đến 100 m² Từ 22.000 – 27.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 100m² đến 200m² Từ 20.000 – 25.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 200m² đến 300m² Từ 18.000 – 23.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 300m² đến 400m² Từ 16.000 – 21.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 400m² đến 500m² Từ 14.000 – 19.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 500m² đến 1000m² Từ 12.000 – 17.000 VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công chống thấm dột mái tôn diện tích từ 1000m² trở lên Từ 10.000 – 15.000 VNĐ/m²

Bảng giá một số hạng mục dịch vụ liên quan chống thấm chống dột của Huy Hoàng tại Đồng Nai

Đơn giá hạng mục thi công liên quan chống thấm chống dột tại Đồng Nai Đơn giá (VNĐ/m²)
✅ Đơn giá thợ thi công sửa chữa, lợp tôn mới Từ 90.000 – 120.000VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công thay mới mái tôn Từ 120.000 – 150.000VNĐ/m²
✅ Đơn giá thợ thi công sửa, thay máng xối inox Từ 150.000 – 250.000VNĐ/m
✅ Đơn giá thợ thi công sửa, thay máng xối tôn Từ 120.000 – 150.000VNĐ/m

Lưu ý: Bảng giá dịch vụ chống thấm chống dột nhà ở tại Đồng Nai của Thái Sơn trên đây chỉ để tham khảo khảo, giá còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố… Hảy liên hệ ☎️ 0835.748.593 để được hỗ trợ khảo sát tư vấn báo giá miễn phí 100%

Liên hệ Thái Sơn chống thấm chống dột tại Đồng Nai

  • Điện thoại: 0835.748.593
  • Mail: suanhathaison@gmail.com
  • Website: chuyensuanhagiare.com
  • Địa chỉ: Chi Nhánh Tại Đồng Nai, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tham khảo thêm các bài viết liên quan chống thấm chống dột tại Đồng Nai

5/5 - (2 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá dịch vụ thợ chống thấm chống dột tại Hà Nội giá rẻ Báo giá dịch vụ thợ chống thấm chống dột tại Hà Nội giá rẻ
Contents Bảng báo giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột tại Hà Nội của Huy Hoàng...
Báo giá dịch vụ thợ chống thấm chống dột tại Vũng Tàu giá rẻ Báo giá dịch vụ thợ chống thấm chống dột tại Vũng Tàu giá rẻ
Contents Bảng báo giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột tại Vũng Tàu của Huy Hoàng...
Báo giá dịch vụ thợ chống thấm chống dột tại Bình Phước giá rẻ
Contents Bảng báo giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột tại Bình Phước của Huy Hoàng...
Báo giá dịch vụ thợ chống thấm chống dột tại Nhơn Trạch giá rẻ
Contents Bảng báo giá dịch vụ thợ thi công chống thấm chống dột tại Nhơn Trạch của Huy Hoàng...