Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại TPHCM – Bảo hành 5 năm

Mục Lục

Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại TPHCM sử dụng tôn Hoa Sen của Thái Sơn

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen tại TPHCM của Thái Sơn

(Tôn hoa sen cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, Sóng tròn, Sóng ngói)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.30mm
Đơn giá từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.35mm
Đơn giá từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.40mm
Đơn giá từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.45mm
Đơn giá từ  96.000 đến 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.50mm
Đơn giá từ 105.000 đến 210.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa Sen sóng ngói tại TPHCM của Thái Sơn

(Tôn hoa sen cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.30mm
Đơn giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.35mm
Đơn giá từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.40mm
Đơn giá từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.45mm
Đơn giá từ  106.000 đến 212.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.50mm
Đơn giá từ 115.000 đến 230.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ gia công PU cách nhiệt tại TPHCM

(Cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông và 9 sóng vuông)

1 Báo giá dịch vụ thợ gia công Pu cách nhiệt dày 16-18ly cho tôn 5 sóng  Đơn giá từ 64.000 đến 84.000 vnđ/m²
2 Báo giá dịch vụ thợ gia công Pu cách nhiệt dày 16-18ly cho tôn 9 sóng  Đơn giá từ 64.000 đến 84.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ dán mút PE – OPP cách nhiệt tại TPHCM

(Dán PE-OPP cách nhiệt 1 mặt bạc độ dày 5ly – 30ly)

1
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 5ly 
Đơn giá từ 14.000 đến 19.000 vnđ/m² 
2
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 10ly
Đơn giá từ 20.000 đến 25.000 vnđ/m² 
3
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 15ly
Đơn giá từ 29.000 đến 34.000 vnđ/m² 
4
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 20ly
Đơn giá từ 40.000 đến 45.000 vnđ/m² 
5
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 25ly
Đơn giá từ 48.000 đến 53.000 vnđ/m² 
6 Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 30ly
Đơn giá từ 60.000 đến 67.000 vnđ/m² 

Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại TPHCM sử dụng tôn Đông Á của Thái Sơn

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh màu Đông Á tại TPHCM của Thái Sơn

(Tôn lạnh màu Đông Á cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.30mm Đơn giá từ 55.000 đến 110.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.35mm Đơn giá từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.40mm Đơn giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.45mm Đơn giá từ 86.000 đến 172.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.50mm Đơn giá từ 97.000 đến 194.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói tại TPHCM của Thái Sơn

(Tôn Đông Á cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.30mm Đơn giá từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.35mm Đơn giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.40mm Đơn giá từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.45mm Đơn giá từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.50mm Đơn giá từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt tại TPHCM của Thái Sơn

(Tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.30mm Đơn giá từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.35mm Đơn giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.40mm Đơn giá từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.45mm Đơn giá từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.50mm Đơn giá từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m²

Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại TPHCM sử dụng tôn Việt Nhật của Thái Sơn

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh màu Việt Nhật tại TPHCM của Thái Sơn

(Tôn lạnh màu Việt Nhật cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.30mm Đơn giá từ 49.000 đến 98.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.35mm Đơn giá từ 57.000 đến 114.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.40mm Đơn giá từ 68.000 đến 136.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.45mm Đơn giá từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.50mm Đơn giá từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật tại TPHCM của Thái Sơn

(Tôn sóng ngói Việt Nhật cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.30mm Đơn giá từ 59.000 đến 118.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.35mm Đơn giá từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.40mm Đơn giá từ 78.000 đến 156.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.45mm Đơn giá từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.50mm Đơn giá từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách nhiệt Việt Nhật tại TPHCM của Thái Sơn

(Tôn Việt Nhật cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.30mm Đơn giá từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.35mm Đơn giá từ 102.000 đến 204.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.40mm Đơn giá từ 115.000 đến 130.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.45mm Đơn giá từ 127.000 đến 154.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.50mm Đơn giá từ 134.000 đến 168.000 vnđ/m²

Bảng giá nhân công thợ thay mái tôn, lợp mái tôn tại TPHCM của Thái Sơn

1 Báo giá giá thay mái tôn, lợp mái tôn cho tầng 1 Đơn giá từ 40.000 đến 60.000 vnđ/m²
2 Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà cho tầng 2 Đơn giá từ 70.000 đến 90.000 vnđ/m²
3 Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà cho tầng 3 Đơn giá từ 80.000 đến 100.000 vnđ/m²
4 Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà cho tầng 4 Đơn giá từ 90.000 đến 110.000 vnđ/m²
5 Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà cho tầng 5 trở lên Liên hệ

Chú ý: Bảng báo giá dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà tại TPHCM của Thái Sơn chưa chính xác 100%… Quý khách hãy liên hệ hotline ☎️ 0835 748 593 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

Thay tôn mái tôn, thay mái tôn

Thay tôn mái tôn, thay mái tôn

CHUYÊN NHẬN THAY TÔN MÁI TÔN, THAY MÁI TÔN CŨ – LỢP MÁI TÔN GIÁ RẺ TẠI TPHCM:

Sự cố hỏng mái tôn tại nhà.
Mái tôn bị thủng lỗ.
Mái tôn cũ bị hư hỏng nặng cần thay mới toàn bộ.
Nâng cấp hệ thống mái tôn nhà xưởng cũ thành mới.
Thay tôn mái tôn bị hỏng.

Công trình nhà bạn gặp sự cố hư hỏng, thủng lỗ ở mái tôn. Khiến bạn không an tâm khi trời mưa to hay nắng gắt. Càng nghiêm trọng hơn nếu bạn sử dụng mái tôn quá lâu khiến tôn xuống gấp và gây tình trạng nặng nề hơn.

Công ty Thái Sơn với hơn nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi chuyên nhận thi công mái tôn tại nhà, tại các công trình quy mô lớn. Giải quyết nhanh chóng mọi sự cố hỏng mái tôn hoặc nhu cầu thay mái tôn của quý khách hàng.

Dịch vụ thi công mái tôn trọn gói uy tín, chúng tôi nhận thi công các hạng mục như:

 • Nhận thay tôn mái tôn, thay mái tôn.
 • Nhận xử lý mái tôn cũ bị hỏng, thủng lỗ.
 • Nhận lợp mái tôn công trình mới xây dựng.
 • Nhận thi công thay mới mái tôn cũ xuống cấp.
 • Nhận cải tạo hệ thống mái tôn nhà xưởng, trường học, xí nghiệp, bệnh viện, nhà kho,…
 • Tư vấn lợp mái tôn nhà mới.
 • Tư vấn thay tôn mái tôn, thay mái tôn mới.

Thái Sơn nhận thi công mọi hạng mục công trình tại khắp nơi trên cả nước. Chúng tôi có các chi nhánh tại mọi tỉnh thành, sẵn sàng phục vụ quý khách mọi lúc mọi nơi. Hãy liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí dịch vụ ngay hôm nay nhé.

CHUYÊN THI CÔNG CHỐNG DỘT MÁI TÔN – CHỐNG THẤM MÁI TÔN GIÁ RẺ:

Bên cạnh việc mái tôn bị hỏng, kém chất lượng hay sử dụng lâu năm. Tình trạng thấm dột mái tôn cũng trở thành vấn đề khiến nhiều công trình bị xuống cấp. Làm ảnh hưởng đến cuộc sống hay kinh doanh sản xuất của con người.

Giúp quý khách hàng an tâm hơn cho mỗi công trình của mình. Thái Sơn mang đến giải pháp chống thấm dột mái tôn triệt để. Chấm dứt tình trạng thấm dột mái tôn gây hư hỏng tôn và ảnh hưởng đến kết cấu chung của công trình.

 • Nhận thi công chống thấm mái tôn.
 • Thi công chống dột mái tôn.
 • Xử lý thấm dột mái tôn.
 • Nhận thay tôn mái tôn, thay mái tôn mới.
 • Tư vấn thi công chống thấm dột mái tôn.
 • Nhận sơn lại mái tôn cũ nhạt màu.
 • Nhận sơn mái tôn theo yêu cầu.
 • Thi công sơn chống nóng mái tôn.
 • Tư vấn chống thấm mái tôn, chống dột mái tôn dân dụng, nhà xưởng, nhà kho, khu công nghiệp

Các vấn đề tường bong tróc sơn, ẩm móc, nứt nẻ chân chim,… Thái Sơn sẵn sàng hỗ trợ thi công. Giúp quý khách hàng có thể yên tâm về công trình nhà của mình được bảo vệ 24h với lớp chống thấm an toàn và bền chắc.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ – CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP – 0835.748.593:

Công ty Thái Sơn nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng. Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ quý khách qua đường dây nóng trên. Quý khách có thể liên hệ cho chúng tôi ngay hôm nay. Để được những giải pháp chống thấm dột mái tôn và thay tôn mái tôn, thay mái tôn tại công trình của mình nhanh chóng nhé!

Liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà tại TPHCM

 • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
 • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
 • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com
 • ✅ Địa chỉ tư vấn thay tôn mái tôn, mái nhà tại TPHCM

Bảng giá liên quan dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà tại TPHCM của Thái Sơn

Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Hà Nội - Bảo hành 5 năm Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Hà Nội – Bảo hành 5 năm
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại Hà Nội sử dụng tôn...
Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Khánh Hoà - Bảo hành 5 năm Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Khánh Hoà – Bảo hành 5 năm
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại Khánh Hoà sử dụng tôn...
Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Nha Trang - Bảo hành 5 năm Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Nha Trang – Bảo hành 5 năm
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại Nha Trang sử dụng tôn...
Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Cam Ranh - Bảo hành 5 năm Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Cam Ranh – Bảo hành 5 năm
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại Cam Ranh sử dụng tôn...