Báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh【Giá rẻ nhất】

Mục Lục

Công Ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng một dịch vụ thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh uy tín. Chúng tôi sẽ giúp bạn tái tạo lại không gian phòng ngủ thật đẹp, thật khang trang. Phù hợp với cá tính và sở thích riêng của bạn. Và cam đoan rằng, bạn sẽ vô cùng hài lòng với căn phòng mới của mình.

Sơn nhà là một trong những khâu quan trọng mà bất cứ công trình nào cũng cần thi công. Sơn nhà đẹp phải có kinh nghiệm, phải có chuyên môn, phải có sự khéo léo. Thi công sơn nhà đẹp và đạt yêu cầu của quý khách hàng đưa ra. Vì vậy, chúng tôi có thể tự tin khẳng định rằng thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh của chúng tôi

.

✅ Tham khảo bảng báo giá dịch vụ sơn nhà giới đây 👇

Thái sơn hỗ trợ khách hàng tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh miễn phí

Stt

Hạng Mục

Mức giá sơn nhà tại quận Bình Thạnh

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí nhân công thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh

1Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại tường trong nhà10.000 => 20.000 ₫/m²
2Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại tường ngoài trời15.000 => 25.000 ₫/m²
3Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn mới tường trong nhà20.000 => 30.000 ₫/m²
4Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn mới tường ngoài trời25.000 => 35.000 ₫/m²
5Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ bả tường trong nhà10.000 => 15.000 ₫/m²
6Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ bả tường ngoài nhà15.000 => 18.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn lại nhà tại quận Bình Thạnh bao gồm nhân công và vật tư

1Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Maxilite Kinh tế25..000 => 30.000 ₫/m²
2Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic kinh tế26..000 => 32.000 ₫/m²
3Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic lau chùi27..000 => 34.000 ₫/m²
4Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic cao cấp28..000 => 36.000 ₫/m²
5Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun29..000 => 38.000 ₫/m²
6Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun lau chùi dễ dàng30..000 => 40.000 ₫/m²
7Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun Majestic31..000 => 42.000 ₫/m²
8Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Kova32..000 => 44.000 ₫/m²
9Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Kova bóng cao cấp33..000 => 46.000 ₫/m²
10Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux Inspire34..000 => 48.000 ₫/m²
11Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux lau chùi dễ dàng36..000 => 50.000 ₫/m²
12Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux 5 in 138..000 => 52.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất tại quận Bình Thạnh bao gồm nhân công và vật tư

1Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite kinh tế30..000 => 40.000 ₫/m²
2Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite nội thất40..000 => 50.000 ₫/m²
3Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite siêu bóng50..000 => 60.000 ₫/m²
4Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Jotaplast40..000 => 50.000 ₫/m²
5Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Strax Matt50..000 => 60.000 ₫/m²
6Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Majestic60..000 => 70.000 ₫/m²
7Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova mịn45..000 => 55.000 ₫/m²
8Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova bóng50..000 => 60.000 ₫/m²
9Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova siêu bóng55..000 => 65.000 ₫/m²
10Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux lau chùi50..000 => 60.000 ₫/m²
11Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux 5 in 155..000 => 65.000 ₫/m²
12Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux Inspire60..000 => 70.000 ₫/m²
13Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Mitsutex kinh tế50..000 => 60.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dụng sơn ngoại thất tại quận Bình Thạnh bao gồm nhân công và vật tư

1Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Maxilite40..000 => 50.000 ₫/m²
2Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun45..000 => 55.000 ₫/m²
3Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun Jotatough50..000 => 60.000 ₫/m²
4Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun Jotashield cao cấp60..000 => 70.000 ₫/m²
5Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm40..000 => 50.000 ₫/m²
6Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Kova chống thấm 45..000 => 55.000 ₫/m²
7Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm Dulux weathershield cao cấp 50..000 => 60.000 ₫/m²
8Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm ICI Dulux Weathershield cao cấp55..000 => 65.000 ₫/m²
9Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux có độ che phủ hiệu quả 50..000 => 60.000 ₫/m²
10Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux Weathershield cao cấp50..000 => 60.000 ₫/m²
11Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux Weathershield loại bóng cao cấp50..000 => 60.000 ₫/m²
12Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Nippon Super Matex ngoại thất45..000 => 55.000 ₫/m²

Thái sơn hỗ trợ khách hàng tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà tại các phường thuộc địa bàn quận Bình Thạnh

1Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0835 748 593
2Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Phan Bội Châu, Phường 2, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0934 655 679
3Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0825 281 514
4Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0904 706 588
5Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0901 742 092
6Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0904 991 912
7Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0908 648 509
8Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0906 700 438
9Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0825 841 514
10Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0904 072 157
11Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0932 489 685
12Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0904 942 786
13Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh☎️ Điện thoại 0904 744 975

Lưu ý: Bảng báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh của Thái Sơn chia sẻ trên đây chưa gồm VAT. Để nhận được tư vấn báo giá sơn nhà tại quận Bình Thạnh miễn phí 100%. Hãy liên hệ tới số điện thoại 0835 748 593 hoặc gửi tín nhắn qua zalo 0835 748 593

Thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh

 

Thợ sơn sửa nhà tại quận Bình Thạnh chuyên nhận sơn phòng khách – Sơn phòng ngủ – Sơn không gian nhà đẹp

Với kinh nghiệm sơn nhà trên 20 năm. Thi công sơn nhà tại nhiều công trình khác nhau tại Tphm và các tỉnh thành lân cận. Công Ty sơn nhà uy tín tại Tphcm chúng tôi được quý khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Với số lượng yêu cầu dịch vụ sơn nhà rất nhiều hằng ngày. Chúng tôi cam đoan sẽ giúp quý khách thật sự hài lòng khi hợp tác cùng Công Ty chúng tôi.

Công Ty chúng tôi chuyên nhận sơn nhà tại quận Bình Thạnh, sơn nhà tại Tphcm. Với mọi hạn mục thi công sơn nhà khác nhau. Với các yêu cầu sơn nhà của quý khách hàng với công trình nhà của mình. Chúng tôi có kinh nghiệm thi công sơn nhà với quy trình sơn nhà chuẩn xác nhất. Nhận tân trang nhà ở, mang đến không gian nhà đẹp cho mọi gia chủ. Nâng cao tính thẩm mỹ của ngôi nhà bạn và tạo một cảm giác thoải mái khi bước vào ngôi nhà của mình.

Thợ sơn nhà tại quận Bình ThạnhBáo giá sơn nhà quận Bình Thạnh. Nhận sơn nhà theo phong thuỷ – Sơn lại nhà cũ đẹp. Thi công sơn phòng ngủ – Sơn phòng ngủ cho bé gái – Sơn sửa phòng ngủ cũ,…

Quý khách có nhu cầu sơn phòng ngủ, sơn lại phòng khách, sơn nhà bếp, sơn nhà tắm,.. Công Ty chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng. Công Ty chúng tôi luôn phục vụ quý khách hàng 24/7 qua HOTLINE 0908.648.509. Nhân viên chúng tôi sẽ chăm sóc khách hàng chu đáo, tư vấn tận tình cho quý khách.

Thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh

Thợ sơn nhà tại Bình Thạnh tư vấn sơn phòng ngủ đẹp và hiện đại nhất

Phòng ngủ là một không gian riêng tư mà ai cũng muốn. Phòng ngủ đẹp, phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát. Sẽ tạo nên một cảm giác thư giản và thoải mái cho bạn. Giúp bạn luôn có một năng lượng tràn trề cho ngày làm việc mới của mình.

Sơn phòng ngủ màu nào sẽ đẹp? Sơn phòng màu hồng cho bé gái có đẹp không? Sơn lại phòng ngủ phong thuỷ với mệnh Kim sẽ chọn màu gì? Lựa chọn màu nào để mở rộng không gian phòng ngủ hơn? Thiết kế không gian phòng ngủ như thế nào là đẹp? 

Hãy đến với dịch vụ sơn nhà tại Công Ty chúng tôi. Tại đây, quý khách hàng sẽ được trực tiếp trò chuyên và lắng nghe những lời gợi ý độc đáo nhất dành cho không gian nhà ở của mình. Của những kĩ sư và chuyên viên tư vấn thiết kế sơn phòng ngủ đẹp. Với kiến trức và sự sáng tạo của mình. Họ sẽ cho bạn những gợi ý lựa chọn màu sơn hợp phòng ngủ, tư vấn thiết kế nội thất không gian phòng ngủ, tư vấn sơn phòng ngủ theo phong thuỷ, sơn lại phòng ngủ kiến trúc hiện đại. Thật hài hoà, thật sinh động dành cho căn phòng riêng tư của bạn.

Đến với chúng tôi, bạn sẽ được nhận mọi điều kiện ưu tiên nhất dành cho mình, dành cho ngôi nhà của mình. Mà chúng tôi xin chắc rằng, quý khách sẽ vô cùng hài lòng.

Nhận sơn nhà quận Bình Thạnh – Nhận sơn phòng ngủ theo phong thuỷ. Thi công sơn sửa phòng ngủ đẹp. Báo giá sơn phòng ngủ quận Bình Thạnh – Thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh.

Thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh

 

Thợ sơn nhà Bình Thạnh có kinh nghiệm trên 20 năm – Sơn nhà bền đẹp

Với kinh nghiệm dày dặn trên 20 năm chuyên thi công sơn nhà tại Tphcm. Mang đến những công trình nhà đẹp và hiện đại cho quý khách hàng. Đáp ứng nhu cầu sơn nhà dành cho mọi công trình khác nhau. Từ những công trình có quy mô nhỏ đến những công trình sơn nhà với quy mô lớn. Những công trình nhà tại nội thành Tphcm đến các tỉnh thành lân cận.

Thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh nhận thi công sơn nhà với mọi hạn mục thi công sơn nhà như sau:

 • Thợ sơn nhà chung cư, thợ sơn nhà cấp 4, thợ sơn nhà phố, thợ sơn nhà xưởng,… 
 • Thợ sơn nhà cũ. 
 • Thợ sơn sửa nhà. 
 • Thợ sơn phòng ngủ, thợ sơn phòng khách, thợ sơn nhà bếp, thợ sơn nhà tắm.
 • Thợ sơn tường nhà, thợ sơn sửa tường cũ. 
 • Thợ sơn phòng ngủ theo phong thuỷ. 
 • Thợ sơn nhà trọn gói.

Tho son nha tai quan Binh Thanh với kinh nghiệm sơn nhà trên 20 năm. Được đào tạo qua bài bản với kĩ thuật sơn nhà chuyên nghiệp. Sơn nhà đẹp với quy trình sơn nhà đúng nhất. Tay nghề khéo léo và điêu tuyệt. Tạo nên những đường lăn mềm mại trên bề mặt tường bóng mịn. Cam kết phòng ngủ của bạn sẽ được hoàn thiện từ bên ngoài vào trong.

Dịch vụ sơn nhà uy tín quận Bình Thạnh với giá vô cùng rẻ, vô cùng tiết kiệm dành cho quý khách. HOTLINE 0908.648.509, gọi ngay để chúng tôi được tư vấn và hỗ trợ cho quý khách nhanh chóng nhé.

Quy trình thi công sơn sơn nhà của thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh chúng tôi với các bước như sau:

Bước 1. Quý khách liên hệ Công Ty sơn nhà chúng tôi qua đường dây nóng 0908.648.509. Nhân viên chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp nhận yêu cầu của quý khách. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí và hỗ trợ giải đáp thắc mắc khi quý khách có yêu cầu thêm.

Bước 2. Cử ngay chuyên viên khảo sát đến tiến hành khảo sát, xem xét công trinh và những vị trí cần sơn. Tham khảo ý kiến quý khách hàng, nhu cầu sơn phòng ngủ của mình. Đưa ra những phương án sơn phòng ngủ phù hợp nhất, đẹp nhất cho quý khách.

Bước 3. Lập bảng báo giá dịch vụ sơn nhà tại quận Bình Thạnh chi tiết các hạn mục thi công.

Bước 4. Thoả thuận và kí kết hợp đồng sơn nhà giữa 2 bên.

Bước 5. Cử đội ngũ thợ sơn nhà tại quận Bình Thạnh đến và thi công sơn nhà.

Bước 6. Hoàn thành thi công.

Bước 7. Bàn giao công trình, quý khách hàng nghiệm thu và chi trả phí.

Bước 8. Bảo hành công trình hậu mãi.

Với đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng đón tiếp quý khách, am hiểu về lĩnh vực sơn nhà. Chuyên viên tư vấn dịch vụ sơn nhà đẹp, sáng tạp. Thợ sơn nhà đẹp chuyên nghiệp. Đảm bảo căn phòng ngủ bạn sẽ được thay một lớp áo mới thật đẹp, thật bền và an toàn khi bạn sử dụng.

Hình ảnh sơn nhà đẹp

Lý do bạn nên chọn Công Ty chúng tôi trở thành đối tác của mình

 1.  Công Ty uy tín, chất lượng.
 2. Kinh nghiệm dày dặn trên 20 năm trong lĩnh vực sơn nhà.
 3. Đội ngũ nhân viên tư vấn am hiểu về thi công sơn nhà.
 4. Kĩ sư, kiến trúc sư sáng tạo, độc đáo trong từng thiết kế màu sơn cho không gian nhà ở.
 5. Thợ sơn nhà chuyên nghiệp số 1 tại Tphcm.
 6. Giá cả cực rẻ, vô cùng hợp lí, tiết kiệm.
 7. Chính sách bảo hành công trình trên 5 – 10 năm.

Công Ty chúng tôi xứng đáng để bạn lựa chọn và thi công sơn nhà cho mình. Chúng tôi tin chắc rằng quý khách hàng sẽ không phải hối tiếc khi đến với chúng tôi. Đến ngay với chúng tôi nhé, chúng tôi rất sẵn lòng được phục vụ và hợp tác cùng quý khách.

Thông tin liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá sơn nhà tại quận Bình Thạnh

 • ✅ Zalo: 0835.748.593
 • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
 • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
 • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com
 • ✅ Địa chỉ dịch vụ thợ nhà tại quận Bình Thạnh
5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...