Báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại quận Tân Phú【Giá rẻ nhất】

Mục Lục

Bạn đang lo ngại về tình trạng tường nhà bị bong tróc sơn, ẩm móc và loang màu. Hãy đến với thợ sơn nhà tại quận Tân Phú để chấm dứt ngay tình trạng xấu đang xảy ra trên tường nhà bạn. Bằng một kĩ thuật chuyên nghiệp, một quy trình thi công sơn nhà đẹp, sử dụng loại nước sơn tốt bền đẹp. Bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp vốn có của ngôi nhà mình. Mang đến một bầu không khí mát mẻ, trong lành cho ngôi nhà của bạn.

✅ Tham khảo bảng báo giá dịch vụ sơn nhà giới đây 👇

Thái sơn hỗ trợ khách hàng tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà tại quận Tân Phú miễn phí

Stt

Hạng Mục

Mức giá sơn nhà tại quận Tân Phú

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí nhân công thợ sơn nhà tại quận Tân Phú

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại tường trong nhà 10.000 => 20.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại tường ngoài trời 15.000 => 25.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn mới tường trong nhà 20.000 => 30.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn mới tường ngoài trời 25.000 => 35.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ bả tường trong nhà 10.000 => 15.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ bả tường ngoài nhà 15.000 => 18.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn lại nhà tại quận Tân Phú bao gồm nhân công và vật tư

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Maxilite Kinh tế 25..000 => 30.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic kinh tế 26..000 => 32.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic lau chùi 27..000 => 34.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic cao cấp 28..000 => 36.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun 29..000 => 38.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun lau chùi dễ dàng 30..000 => 40.000 ₫/m²
7 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun Majestic 31..000 => 42.000 ₫/m²
8 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Kova 32..000 => 44.000 ₫/m²
9 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Kova bóng cao cấp 33..000 => 46.000 ₫/m²
10 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux Inspire 34..000 => 48.000 ₫/m²
11 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux lau chùi dễ dàng 36..000 => 50.000 ₫/m²
12 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux 5 in 1 38..000 => 52.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất tại quận Tân Phú bao gồm nhân công và vật tư

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite kinh tế 30..000 => 40.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite nội thất 40..000 => 50.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite siêu bóng 50..000 => 60.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Jotaplast 40..000 => 50.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Strax Matt 50..000 => 60.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Majestic 60..000 => 70.000 ₫/m²
7 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova mịn 45..000 => 55.000 ₫/m²
8 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova bóng 50..000 => 60.000 ₫/m²
9 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova siêu bóng 55..000 => 65.000 ₫/m²
10 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux lau chùi 50..000 => 60.000 ₫/m²
11 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux 5 in 1 55..000 => 65.000 ₫/m²
12 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux Inspire 60..000 => 70.000 ₫/m²
13 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Mitsutex kinh tế 50..000 => 60.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dụng sơn ngoại thất tại quận Tân Phú bao gồm nhân công và vật tư

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Maxilite 40..000 => 50.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun 45..000 => 55.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun Jotatough 50..000 => 60.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun Jotashield cao cấp 60..000 => 70.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm 40..000 => 50.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Kova chống thấm  45..000 => 55.000 ₫/m²
7 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm Dulux weathershield cao cấp  50..000 => 60.000 ₫/m²
8 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm ICI Dulux Weathershield cao cấp 55..000 => 65.000 ₫/m²
9 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux có độ che phủ hiệu quả  50..000 => 60.000 ₫/m²
10 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux Weathershield cao cấp 50..000 => 60.000 ₫/m²
11 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux Weathershield loại bóng cao cấp 50..000 => 60.000 ₫/m²
12 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Nippon Super Matex ngoại thất 45..000 => 55.000 ₫/m²

Thái sơn hỗ trợ khách hàng tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà tại các phường thuộc địa bàn quận Tân Phú

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Tô Hiệu, Hiệp Tân, Tân Phú ☎️ Điện thoại 0835 748 593
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thanh, Tân Phú ☎️ Điện thoại 0934 655 679
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú ☎️ Điện thoại 0825 281 514
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú ☎️ Điện thoại 0904 706 588
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Âu Cơ, Phường Phú Trung, Tân Phú ☎️ Điện thoại 0901 742 092
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú ☎️ Điện thoại 0904 991 912
7 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú ☎️ Điện thoại 0908 648 509
8 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Phường Tân Quý, Tân Phú ☎️ Điện thoại 0906 700 438
9 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Trương Vĩnh Ký, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú ☎️ Điện thoại 0825 841 514
10 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Độc Lập, phường Tân Thành,Tân Phú ☎️ Điện thoại 0904 072 157
11 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Lũy Bán Bích, Tân Thới Hoà, Tân Phú ☎️ Điện thoại 0932 489 685
12 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú ☎️ Điện thoại 0904 942 786

Lưu ý: Bảng báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại quận Tân Phú của Thái Sơn chia sẻ trên đây chưa gồm VAT. Để nhận được tư vấn báo giá sơn nhà tại quận Tân Phú miễn phí 100%. Hãy liên hệ tới số điện thoại 0835 748 593 hoặc gửi tín nhắn qua zalo 0835 748 593

Thợ sơn nhà tại quận Tân Phú chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiêm về lĩnh vực Sơn

Nhà đẹp, không gian mát mẻ luôn là điều mong muốn của rất nhiều gia chủ. Và trong đó, màu sơn nhà luôn là yếu tố quyết định nên vẻ đẹp và phong cách riêng biệt của ngôi nhà. Thật vậy, bạn đi trên phố, từng dãy nhà với từng màu sơn khác nhau. Vừa tạo nên sự nổi bật, đặc trưng riêng mà còn tạo nên một lối sống, một phong cách riêng của gia chủ.

Và để đạt được một màu sơn nhà đẹp, chuẩn, bền màu. Bề mặt tường bóng loáng, mịn màn. Thì không thể nào thiếu đi sự sáng tạo, đôi bàn tay nhịp nhàng, điêu luyện của thợ sơn nhà. Tại thị trường hiện nay, nhiều công ty với dịch vụ sơn nhà chuyên nghiệp. Cung cấp thợ sơn nhà đẹp nhưng thực chất khi tiến hành thi công. Bạn mới biết họ làm việc nhu thế nào, thi công có cẩn thận hay không,…

Còn với một đội ngũ thợ sơn nhà tại quận tân bình ở công ty Sửa Nhà Thái Sơn chúng tôi. bạn sẽ không phải đợi tận mắt chứng kiến công đoạn thi công của họ. Mà ngay khi bạn nhắc đến Công Ty sơn nhà số 1 tại Tphcm bạn sẽ bắt gặp hàng loạt ý kiến cùng chiều. Sự khen ngợi, đánh giá 100% hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ và phong cách làm việc của thợ sơn nhà đẹp chúng tôi.

Thợ sơn nhà tại quận tân phú

Công Ty chuyên thợ sơn nhà quận Tân Phú sơn nhà đẹp số 1 tại Tphcm

Hiện nay, có rất nhiều sự lựa chọn cho mọi khách hàng khi thi công sơn nhà. Với số lượng công ty sơn nhà tại Tphcm ngày càng nhiều. Trong số đó, lại có rất ít công ty có kinh nghiệm và kĩ thuật sơn nhà tốt nhất. Tuy giá rẻ nhưng kết quả chẳng như mong đợi lại không đáp ứng đúng nhu cầu sơn nhà của mọi khách hàng.

Có rất nhiều khách hàng đến phàn nàn về dịch vụ sơn nhà và tiến độ thi công của các công ty khi đến với công ty chúng tôi. Hơn 20 năm thành lập và phát triển, khách hàng luôn an tâm và đặt niềm tin vào Công Ty sơn nhà quận tân phú chúng tôi. Luôn đến với chúng tôi khi cần sơn nhà ở, sơn nhà cũ, sơn nhà xưởng, sơn quán ăn, sơn quán coffe,… Và chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng với hàng loạt những dịch vụ sơn nhà giá rẻ song song với chất lượng cao. Dành riêng cho từng khách hàng, từng công trình kiến trúc đang cần được thi công sơn.

Muốn nhà đẹp. Muốn nhà bền lâu. Muốn màu sơn đẹp nhất. Muốn không gian nhà hài hoà. Muốn cấu trúc nhà hoàn hảo nhất  =>>> Đến ngay Công Ty sơn nhà số 1 tại quận tân phú.

Thợ sơn nhà tại quận Tân Phú chuyên thi công sơn ở, thi công sơn tường nghệ thuật, thi công sơn lại nhà cũ, thi công sơn mái tôn

Không những phục vụ quý khách hàng chu đáo bởi các nhân viên chăm sóc khách hàng nhiệt tình, tận tâm. Mà Cộng Ty chúng tôi còn giúp quý khách hàng có một công trình nhà bền đẹp trong nhiều năm. Mà không phải tốn thời gian, tốn chi phí cho việc thi công sơn lại nhà, sơn dặm tường,… Bởi chúng tôi sở hữu một đội ngũ thợ sơn nhà chuyên nghiệp tại quận tân phú.

Thợ sơn nhà tại quận tân phú

Có thể nói, đây là niềm tự hào lớn nhất của Công Ty chúng tôi. Vì họ luôn là những người trẻ tuổi, có nhiệt huyết. Những luôn muốn mang đến những điều tuyệt vời nhất cho khách hàng. Bằng sự cố gắng, bằng những kiến thức cơ bản, nâng cao  mà họ mang trong mình.

Những đôi bàn tay điêu luyện, sự nhanh nhẹn, những trí óc sáng tạo đó. Thợ sơn nhà tại quận tân phú sẽ giúp bạn có được một ngôi nhà đẹp với độ bền trên nhiều năm. Và chắc hẳn rằng, bạn sẽ thật hài lòng với những gì thợ sơn nhà quận tân phú và Công Ty chúng tôi mang đến.

 • Nhận sơn nhà ở. 
 • Nhận sơn sửa nhà cũ. 
 • Nhận sơn lại nhà cũ. 
 • Nhận sơn mái tôn. 
 • Nhận sơn chống thấm. 
 • Nhận sơn chống nóng. 
 • Nhận sơn cửa sắt cũ, cổng sắt, cầu thang, tay vịn,… 
 • Nhận sơn tường, sơn dặm vá tường, sơn tường nghệ thuật,… 
 • Nhận sơn nhà hợp phong thuỷ ( theo ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ)
 • Nhận sơn phòng khách, sơn phòng ngủ, sơn bếp ăn,…
 • Nhận sơn cột hàng, tường nhà, sàn nhà,…

Bảng màu sơn đẹp nhất với những mẫu thiết kế màu sơn nhà độc đáo, ấn tượng nhất

Ai chẳng mong muốn ngôi nhà của mình bền đẹp theo thời gian. Ai chẳng mong muốn khoát lên ngôi nhà của mình những màu sơn độc đáo và xinh đẹp nhất. Bằng những kinh nghiệm trong việc lựa chọn sơn nước chất lượng. Những kiến thức và hiểu biết sâu rộng của mình. Công Ty chúng tôi sau khi tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, khảo sát công trình.

Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến khách hàng về nhu cầu sơn nhà. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khách những bảng màu sơn nhà mới nhất, bảng màu sơn nhà độc đáo nhất. Để quý khách hàng dễ dàng lựa chọn những màu sơn mình yêu thích nhất. Những bảng màu sơn với tone màu từ nhẹ nhàng cho đến nổi bật nhất. Cam kết bạn sẽ hài lòng ngay.

Màu sơn nhà sẽ mang đến cho ngôi nhà của bạn sự thay đổi tuyệt vời nhất. Rồi bạn sẽ lại có không gian phòng khách thoải mái, thân thiện cho mọi cuộc gặp gỡ giữa bạn bè, đối tác. Đơn giản là một không gian sinh hoạt chung của gia đình và người thân. Một không gian bếp ấm cúng với những bữa ăn ngon mang lại sự hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình bạn.

Một tầng thượng với gam màu nhẹ nhàng hoà hợp với thiên nhiên. Thích hợp những hàng rau xanh, cây kiểng hay một chiếc ghế ngồi thư giãn, nghỉ ngơi. Và cuối cùng là không gian phòng ngủ với bao la điều tuyệt vời dành cho riêng bạn. Bạn sẽ lại thêm yêu ngôi nhà của mình với sự lấp lánh của những màu sơn nhà.

Một dịch vụ thợ sơn nhà tại Tân Phú sẽ mang đến cho bạn những lợi ích gì?

 1. Công trình nhà đẹp với những màu sơn nhà hài hoà, ấn tượng nhất. Đáp ứng đúng mọi yêu cầu về màu sơn, thi công của gia chủ.
 2. Dịch vụ sơn nhà giá rẻ giúp quý khách hàng sở hữu căn nhà đẹp trong thời gian ngắn hạn với mức giá cực kì thấp và tiết kiệm nhất.
 3. Những bảng màu sơn nhà mới nhất với những gam màu độc đáo, phù hợp cho nhiều công trình kiến trúc và lối thiết kế công trình khác nhau.
 4. Thợ sơn nhà tại quận tân phú chuyên nghiệp được đào tạo qua bài bản với độ bàn tay điêu luyện cùng kinh nghiệm trên 10 năm chuyên thi công sơn nhà tại Tphcm.
 5. Sử dụng sơn nước chất lượng và chuyên dụng. Sơn nước có độ bền đẹp trên nhiều năm, có độ bóng và mịn sau khi sơn trên bề mặt tường. Dễ dàng vệ sinh khi bám bụi, không bong tróc sơn, chống dính các vết dơ an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
 6. Công trình hoàn thành được bảo hành từ 5 – 10 năm tuỳ vào từng loại sơn. Trong quá trình bảo hành, quý khách hàng có nhu cầu sơn dặm hoặc bị hư hỏng vấn đề gì. Chúng tôi sẽ đến tiến hành sơn và tu sửa miễn phí cho quý khách.

Thợ sơn nhà tại quận tân phú. Thợ chuyên sơn nhà ở cũ tại Bình Dương. Dịch vụ sơn sửa nhà quận tân phú. Tho son nha tai quan tan phu dep. Báo giá thợ sơn sửa lại nhà cũ tại Tphcm. Thi công sơn nhà chung cư tại Đồng Nai.

Thông tin liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá sơn nhà tại quận Tân Phú

 • ✅ Zalo: 0835.748.593
 • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
 • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
 • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com
 • ✅ Địa chỉ dịch vụ thợ nhà tại quận Tân Phú
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...