Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phú Nhuận | Tiết kiệm 20% chi phí

Mục Lục

Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà ở tại Phú Nhuận của Thái Sơn

Bảng báo giá thi công thảo dỡ và đập phá cải tạo sửa chữa nhà ở tại Phú Nhuận của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công thảo dỡ và đập phá tại Phú Nhuận

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 100 Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 200 Từ 30.000 đến 40.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men nền nhà Từ 25.000 đến 35.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men tường nhà Từ 30.000 đến 40.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo dỡ mái tôn Từ 15.000 đến 25.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo trần la phông các loại Từ 12.000 đến 22.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công nâng nền, san lấp mặt bằng Từ 125.000 đến 155.000₫

Bảng báo giá thi công xây tô cải tạo sửa chữa nhà ở tại Phú Nhuận của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công xây tô tại Phú Nhuận

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 100 Từ 45.000 đến 55.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 200 Từ 90.000 đến 140.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường gạch đinh 100 Từ 75.000 đến 95.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tô tường Từ 40.000 đến 60.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công cán vữa nền nhà Từ 45.000 đến 65.000₫

Bảng báo giá thi công ốp lát gạch nền và ốp lát gạch tường cải tạo sửa chữa nhà ở tại Phú Nhuận của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công ốp lát tại Phú Nhuận

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp gạch tường Từ 65.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch nền nhà Từ 75.000 đến 85.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp len tường Từ 10.000 đến 20.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát đá granite Từ 220.000 đến 250.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch trang trí Từ 70.000 đến 90.000₫

Bảng báo giá thi công sơn bã, Sơn nhà, Sơn nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại Phú Nhuận của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công sơn nhà tại Phú Nhuận

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit nội thất Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit ngoại thất Từ 15.000 đến 25.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn lót ngoại thất Từ 10.000 đến 15.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường nội thất Từ 12.000 đến 17.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường ngoại thất Từ 14.000 đến 18.000₫

Bảng báo giá thi công chống thấm, chống dột cải tạo sửa chữa nhà ở tại Phú Nhuận của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công chống thấm, chống dột tại Phú Nhuận

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm tường Từ 55.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh Từ 400.000 đến 600.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm sân thượng Từ 100.000 đến 150.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm dột mái tôn Từ 40.000 đến 50.000₫

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công trần thạch cao, vách thạch cao tại Phú Nhuận

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao thả Từ 140.000 đến 160.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao trang trí Từ 140.000 đến 160.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao phẳng Từ 140.000 đến 160.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn thạch cao Từ 250.000 đến 300.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn tấm sambo Từ 300.000 đến 400.000₫

Bảng báo giá thi công làm vách nhôm kính cải tạo sửa chữa nhà ở tại Phú Nhuận của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công nhôm kính tại Phú Nhuận

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 1 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 580.000 đến 680.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 660.000 đến 760.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 750.000 đến 850.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng họp, công ty, showroom (Kính cường lực 10 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.100.000 đến 1.300.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.200.000 đến 1.400.000₫

Bảng báo giá thi công điện nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại Phú Nhuận của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công điện nước tại Phú Nhuận

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống điện Từ 65.000 đến 85.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống nước Từ 55.000 đến 95.000₫

Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại các xã, phường thuộc Phú Nhuận

1 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
2 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
3 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phan Đăng Lưu, Phường 1, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
4 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
5 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
6 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
7 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Cầm Bá Thước, Phường 7, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
8 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
9 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Trần Khắc Chân, Phường 9, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
10 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Trương Quốc Dung, Phường 10, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
11 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
12 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Trần Huy Liệu, Phường 12, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593
13 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Trường Sa, Phường 13, Phú Nhuận Điện thoại: 0835.748.593

==>> Lưu ý: Bảng báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại Phú Nhuận của Thái Sơn trên đây sẽ có sự thay đổi tùy vào vật tư, hạng mục sửa chữa và yêu cầu của quý khách. Quý khách vui lòng liên hệ tới Thái Sơn để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phú Nhuận

Nhận cải tạo nhà cấp 4 đẹp – cải tạo sửa chữa nhà ở giá rẻ hấp dẫn. Dịch vụ sửa chữa nhà uy tín, chất lượng cao, hiệu quả bất ngờ. Thợ sửa chữa nhà ở uy tín, giàu kinh nghiệm, giá rẻ. Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phú Nhuận chất lượng cao.

Tại công ty sửa nhà uy tín TPHCM giá rẻ. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp và phục vụ quý khách 24/24. Bất cứ khi nào bạn đang gặp phải khó khăn cần đến sự hỗ trợ.

Đừng ngần ngại hãy nhấc máy lên gọi ngay đến công ty. Đội ngũ nhân viên chúng tôi luôn túc trực sẵn sàng đón nhận thông tin của quý khách.

Đồng thời chúng ta luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc, gỡ những nút rối đang làm bạn đang đầu. Tư vấn sửa chữa nhà, tư vấn sơn nhà phù hợp với điều kiện gia đình bạn.

Giúp bạn tiếp cận và chọn ra các gói dịch vụ sửa chữa, cải tạo nhà ở uy tín, chất lượng. Và thích hợp với những tình trạng hư hỏng trong căn nhà mình nhất.

Với những dịch vụ cải tạo sửa nhà giá rẻ, chất lượng này. Bạn hoàn toàn yên tâm về mọi mặt. Bởi chúng được thực hiện trực tiếp bởi đội ngũ thợ sơn sửa nhà ở uy tín, chuyên nghiệp. Qua những công đoạn thi công sửa nhà ở khoa học, hiện đại. Dưới sự kiểm soát gắt gao của đội ngũ kĩ thuật chuyên môn cao.

Chắc chắn mọi công đoạn thi công sửa nhà cũ sẽ diễn ra đúng như bảng kế hoạch. Luôn đảm bảo an toàn, vệ sinh và thực hiện đúng tiến độ.

Trong vòng thời gian ngắn, là bạn hoàn toàn có được căn nhà mới ưng ý. Mà chỉ bỏ ra số tiền cực kì hấp dẫn. Với dịch vụ báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phú Nhuận uy tín, chất lượng.

Dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà cũ uy tín, hiệu quả, giá rẻ, bảo hành lâu dài. Nhận cải tạo sửa nhà ở chất lượng cao mang đến hiệu quả bất ngờ. Đặc biệt báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phú Nhuận uy tín, chất lượng, giá rẻ.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phú Nhuận

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phú Nhuận uy tín, giá rẻ

Công ty sửa nhà giá rẻ hấp dẫn xin hân hạnh cung cấp. Hàng loạt dịch vụ sửa nhà giá rẻ, cải tạo nhà đẹp. Hay sơn nhà trọn gói, sơn nhà cấp 4 đẹp,hiện đại, quyến rũ.

Quý khách thoải mái lựa chọn tùy theo điều kiện gia đình dưới sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên.

Ngoài ra chúng tôi còn hân hạnh thực hiện thi công sửa chữa cho các hạng mục khác như:

Cải tạo văn phòng chất lượng, cải tạo nhà xưởng uy tín, giá rẻ.

Sơn nhà đẹp, sơn nhà máy, sơn nhà chung cư, sơn căn hộ cao cấp.

Thực hiện sơn sửa nhà ở trọn gói chất lượng, hiệu quả cao.

Làm đá hoa cương uy tín, đóng trần vách thạch cao giá rẻ.

Nhận sửa chữa điện nước tại nhà cho tất cả khu vực uy tín, nhanh chóng.

Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phú Nhuận uy tín, chất lượng cao, hoàn hảo.

Hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin. Hấp dẫn nhất từ các dịch vụ sửa nhà trọn gói chất lượng đang tạo nên cơn sốt hiện nay.

Thông tin liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phú Nhuận

  • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
  • ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại Phú Nhuận
  • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
  • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com

Các dịch vụ liên quan cải tạo sửa chữa nhà ở Phú Nhuận của Thái Sơn

 

5/5 - (9 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...