Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Tân Phú | Tiết kiệm 20% chi phí

Mục Lục

Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà ở tại Tân Phú của Thái Sơn

Bảng báo giá thi công thảo dỡ và đập phá cải tạo sửa chữa nhà ở tại Tân Phú của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công thảo dỡ và đập phá tại Tân Phú

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 100 Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 200 Từ 30.000 đến 40.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men nền nhà Từ 25.000 đến 35.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men tường nhà Từ 30.000 đến 40.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo dỡ mái tôn Từ 15.000 đến 25.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo trần la phông các loại Từ 12.000 đến 22.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công nâng nền, san lấp mặt bằng Từ 125.000 đến 155.000₫

Bảng báo giá thi công xây tô cải tạo sửa chữa nhà ở tại Tân Phú của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công xây tô tại Tân Phú

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 100 Từ 45.000 đến 55.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 200 Từ 90.000 đến 140.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường gạch đinh 100 Từ 75.000 đến 95.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tô tường Từ 40.000 đến 60.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công cán vữa nền nhà Từ 45.000 đến 65.000₫

Bảng báo giá thi công ốp lát gạch nền và ốp lát gạch tường cải tạo sửa chữa nhà ở tại Tân Phú của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công ốp lát tại Tân Phú

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp gạch tường Từ 65.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch nền nhà Từ 75.000 đến 85.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp len tường Từ 10.000 đến 20.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát đá granite Từ 220.000 đến 250.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch trang trí Từ 70.000 đến 90.000₫

Bảng báo giá thi công sơn bã, Sơn nhà, Sơn nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại Tân Phú của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công sơn nhà tại Tân Phú

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit nội thất Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit ngoại thất Từ 15.000 đến 25.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn lót ngoại thất Từ 10.000 đến 15.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường nội thất Từ 12.000 đến 17.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường ngoại thất Từ 14.000 đến 18.000₫

Bảng báo giá thi công chống thấm, chống dột cải tạo sửa chữa nhà ở tại Tân Phú của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công chống thấm, chống dột tại Tân Phú

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm tường Từ 55.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh Từ 400.000 đến 600.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm sân thượng Từ 100.000 đến 150.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm dột mái tôn Từ 40.000 đến 50.000₫

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công trần thạch cao, vách thạch cao tại Tân Phú

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao thả Từ 140.000 đến 160.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao trang trí Từ 140.000 đến 160.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao phẳng Từ 140.000 đến 160.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn thạch cao Từ 250.000 đến 300.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn tấm sambo Từ 300.000 đến 400.000₫

Bảng báo giá thi công làm vách nhôm kính cải tạo sửa chữa nhà ở tại Tân Phú của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công nhôm kính tại Tân Phú

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 1 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 580.000 đến 680.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 660.000 đến 760.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 750.000 đến 850.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng họp, công ty, showroom (Kính cường lực 10 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.100.000 đến 1.300.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.200.000 đến 1.400.000₫

Bảng báo giá thi công điện nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại Tân Phú của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công điện nước tại Tân Phú

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống điện Từ 65.000 đến 85.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống nước Từ 55.000 đến 95.000₫

Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại các xã, phường thuộc Tân Phú

1 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Tô Hiệu, Hiệp Tân, Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593
2 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thanh, Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593
3 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593
4 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593
5 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Âu Cơ, Phường Phú Trung, Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593
6 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593
7 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593
8 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phường Tân Quý, Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593
9 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Trương Vĩnh Ký, P. Tân Sơn Nhì, Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593
10 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Độc Lập, phường Tân Thành,Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593
11 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Lũy Bán Bích, Tân Thới Hoà, Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593
12 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú Điện thoại: 0835.748.593

==>> Lưu ý: Bảng báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại Tân Phú của Thái Sơn trên đây sẽ có sự thay đổi tùy vào vật tư, hạng mục sửa chữa và yêu cầu của quý khách. Quý khách vui lòng liên hệ tới Thái Sơn để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Tân Phú

Nhận cải tạo nhà cũ uy tín, chất lượng, giá rẻ tại TPHCM – Bình Dương – Đồng Nai. Sửa chữa nhà ở uy tín, hiệu quả cao mang đến không gian sang trọng. Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Tân Phú hấp dẫn thu hút khách hàng nhất.

Nhà ở bị hư hại nặng nề gây ra bao nguy hiểm khôn lường đối với cuộc sống gia đình. Khiến công việc hằng ngày trong ngày bị cản trở. Mọi nếp sống dân dã, thân quen dường như bị đảo trộn. Làm cho không khí gia đình trở nên ngột ngạt, khó chịu.

Mọi người không thể tập trung hoàn tất vào bất cứ công việc gì. Cảm giác buồn chán, áp lực nặng nề khi phải sống trong căn nhà xuống cấp như vậy.

Đứng trước tình cảnh nguy hiểm đó, chúng ta cần phải chủ động tìm ra các giải pháp khắc phục nhà ở nhanh chóng. Việc lựa chọn các công ty chuyên sửa nhà uy tín đảm bảo chất lượng. Cũng là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công sau này.

công ty sửa nhà uy tín tại TPHCM chúng tôi. Hân hạnh phục vụ, hỗ trợ quý khách trọn gói nhiệt tình, chu đáo nhất. Cung cấp đến quý vị những gói dịch vụ sửa nhà uy tín, cải tạo nhà cũ giá rẻ đảm bảo chất lượng.

Mọi hư hại trong nhà sẽ được giải quyết nhanh chóng. Khi bạn chọn gói dịch vụ cải tạo nhà trọn gói Tân Phú. Ngoài ra chúng tôi tin chắc bạn sẽ hài lòng khi được báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Tân Phú rẻ bất ngờ.

Thợ sửa chữa nhà ở uy tín, giá rẻ, chuyên nghiệp tại TPHCM. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ sửa nhà trọn gói chất lượng cao, giá hấp dẫn thu hút khách hàng. Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Tân Phú chất lượng, báo giá sửa nhà rẻ nhất thị trường.

Tại công ty, bạn sẽ thỏa thích lựa chọn các dịch vụ sửa chữa nhà đẹp, giá rẻ, lại có chất lượng cao. Hội tụ những mẫu nhà thiết kế sang trọng, hiện đại, tinh tế. Mà lại được thi công bằng những biện pháp tiên tiến, bảo đảm mang lại hiệu quả cao.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Tân Phú

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Tân Phú chuyên nghiệp

Đặc biệt tất cả công đoạn thi công sửa chữa nhà ở uy tín của công ty. Đều được thực hiện bởi đội ngũ thợ sửa nhà cũ uy tín, chuyên nghiệp. Họ là những người thợ giỏi nghề, năng lực cao, có bề dày kinh nghiệm sâu sắc.

Chắc chắn sẽ tư vấn cho khách hàng nhiệt tình, chu đáo nhất. Đồng thời sẽ đứng ra đảm nhận việc sửa chữa nhà nhanh chóng, an toàn, hiệu quả cao.

Khi đến với công ty, mọi quyền lợi của khách hàng đều được quan tâm nhất. Chúng tôi xin hân hạnh báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Tân Phú giá rẻ thật hấp dẫn.

Thông tin liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Tân Phú

  • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
  • ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại Tân Phú
  • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
  • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com

Các dịch vụ liên quan cải tạo sửa chữa nhà ở Tân Phú của Thái Sơn

5/5 - (12 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...