Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 5 | Tiết kiệm 20% chi phí

Mục Lục

Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 5 của Thái Sơn

Bảng báo giá thi công thảo dỡ và đập phá cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 5 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công thảo dỡ và đập phá tại quận 5

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 100 Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 200 Từ 30.000 đến 40.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men nền nhà Từ 25.000 đến 35.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men tường nhà Từ 30.000 đến 40.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo dỡ mái tôn Từ 15.000 đến 25.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo trần la phông các loại Từ 12.000 đến 22.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công nâng nền, san lấp mặt bằng Từ 125.000 đến 155.000₫

Bảng báo giá thi công xây tô cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 5 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công xây tô tại quận 5

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 100 Từ 45.000 đến 55.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 200 Từ 90.000 đến 140.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường gạch đinh 100 Từ 75.000 đến 95.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tô tường Từ 40.000 đến 60.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công cán vữa nền nhà Từ 45.000 đến 65.000₫

Bảng báo giá thi công ốp lát gạch nền và ốp lát gạch tường cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 5 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công ốp lát tại quận 5

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp gạch tường Từ 65.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch nền nhà Từ 75.000 đến 85.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp len tường Từ 10.000 đến 20.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát đá granite Từ 220.000 đến 250.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch trang trí Từ 70.000 đến 90.000₫

Bảng báo giá thi công sơn bã, Sơn nhà, Sơn nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 5 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công sơn nhà tại quận 5

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit nội thất Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit ngoại thất Từ 15.000 đến 25.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn lót ngoại thất Từ 10.000 đến 15.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường nội thất Từ 12.000 đến 17.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường ngoại thất Từ 14.000 đến 18.000₫

Bảng báo giá thi công chống thấm, chống dột cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 5 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công chống thấm, chống dột tại quận 5

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm tường Từ 55.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh Từ 400.000 đến 600.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm sân thượng Từ 100.000 đến 150.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm dột mái tôn Từ 40.000 đến 50.000₫

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công trần thạch cao, vách thạch cao tại quận 5

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao thả Từ 140.000 đến 160.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao trang trí Từ 140.000 đến 160.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao phẳng Từ 140.000 đến 160.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn thạch cao Từ 250.000 đến 300.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn tấm sambo Từ 300.000 đến 400.000₫

Bảng báo giá thi công làm vách nhôm kính cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 5 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công nhôm kính tại quận 5

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 1 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 580.000 đến 680.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 660.000 đến 760.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 750.000 đến 850.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng họp, công ty, showroom (Kính cường lực 10 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.100.000 đến 1.300.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.200.000 đến 1.400.000₫

Bảng báo giá thi công điện nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 5 của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công điện nước tại quận 5

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống điện Từ 65.000 đến 85.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống nước Từ 55.000 đến 95.000₫

Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại các xã, phường thuộc quận 5

1 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
2 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
3 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
4 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Trần Phú, Phường 4, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
5 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bạch Vân, Phường 5, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
6 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
7 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
8 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
9 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
10 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
11 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
12 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Tân Thành, Phường 12, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593
13 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5 Điện thoại: 0835.748.593

==>> Lưu ý: Bảng báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại quận 5 của Thái Sơn trên đây sẽ có sự thay đổi tùy vào vật tư, hạng mục sửa chữa và yêu cầu của quý khách. Quý khách vui lòng liên hệ tới Thái Sơn để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 5

công ty báo giá sửa chữa nhà ở quận 5 uy tín, chất lượng

Nhận sửa chữa nhà cũ nhanh chóng, uy tín, chuyên nghiệp. Thợ sửa chữa nhà ở chất lượng cao, giá cả hấp dẫn nhất tại TPHCM. Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 5 chuyên nghiệp mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị.

Căn nhà thân yêu của bạn luôn thực hiện tốt vai trò của mình trong suốt thời gian dài. Là nơi che nắng, che mưa an toàn nhất mà bạn có được trên đời. Chính vì thế ngay từ ban đầu chúng ta luôn chú trọng. Trong việc xây dựng nên tổng thể căn nhà mạnh mẽ, cứng cáp và rắn chắc nhất. Để có thể khỏe mạnh đồng hành cùng gia đình bạn. Mang đến cho bạn những giây phút nhẹ nhàng, thoải mái và bình yên nhất.

Nhưng chính vì hàng ngày phải đối mặt với bao nhiêu thử thách cay nghiệt. Đối mặt với những tác động tiêu cực từ môi trường, thời tiết bên ngoài.

Từng hạng mục, khu vực, từng vật dụng gia đình trở nên cũ kĩ, xuống cấp và hư hại theo từng ngày. Cần phải được sửa chữa nhà, cải tạo nhà nhanh chóng để tiếp tục mạnh mẽ.

Các hiện tượng thường xảy ra trong không gian nhà cũ kĩ lâu năm như sau::

Nhà ở quá chật hẹp, không gian nhà ngột ngạt, khó chịu, nhiều bụi bẩn, mùi hôi khó chịu.

Hay tường nhà bị sậm màu, tường bị thấm dột nước nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng.

Hiện tượng thấm dột nước thường xảy ra ở trần nhà, tường nhà vệ sinh hay sàn mái, bê tông.

Hệ thống điện nước, các vật dụng điện nước cũng xảy ra tình trạng hư hỏng, rò rỉ.

Đó chính là những lí do thúc đẩy bạn. Tìm đến công ty báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 5 & báo giá sửa chữa nhà tại quận 4 uy tín, chất lượng.

Cải tạo nhà ở đẹp – chất lượng – giá rẻ. Sửa chữa nhà trọn gói uy tín, giá hấp dẫn tại TPHCM – Bình Dương – Đồng Nai. Nhận báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 5 hấp dẫn, chất lượng cao.

Bạn đang gặp phải những trở ngại, khó khăn lớn. Ngay trong chính căn nhà thân yêu của mình. Cuộc sống gia đình trở nên hỗn độn, xáo trộn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 5

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 5 uy tín, hiệu quả cao

Hãy đến với công ty sửa nhà uy tín, chất lượng, giá rẻ nhất trên thị trường. Để có cơ hội sửa chữa nhà, khắc phục mọi khó khăn. Sửa chữa, cải tạo nhà, xử lí mọi hư hỏng đang diễn ra trong nhà.

Đồng thời chúng tôi cũng đảm nhận thi công sơn nhà ở uy tín. Bằng cách sử dụng những màu sơn đẹp, mới nhất với nguyên vật liệu cao cấp. Tô thắm lên tường nhà những màu sắc trang trọng, quyến rũ và cực kì quý phái.

Chúng tôi luôn đề cao mọi chất lượng của từng công trình sửa nhà. Nên chú trọng trong việc lựa chọn các nguyên vật liệu xây dựng tốt nhất, chất lượng nhất.

Tuy chất lượng hoàn hảo là thế. Nhưng công ty cũng hân hạnh báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 5 hấp dẫn. Phù hợp với kinh tế mọi gia đình.

Thông tin liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở quận 5

  • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
  • ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 5
  • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
  • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com

Các dịch vụ liên quan cải tạo sửa chữa nhà ở quận 5 của Thái Sơn

5/5 - (8 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...