Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Thạnh | Tiết kiệm 20% chi phí

Mục Lục

Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Thạnh của Thái Sơn

Bảng báo giá thi công thảo dỡ và đập phá cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Thạnh của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công thảo dỡ và đập phá tại Bình Thạnh

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 100 Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 200 Từ 30.000 đến 40.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men nền nhà Từ 25.000 đến 35.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công đục gạch men tường nhà Từ 30.000 đến 40.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo dỡ mái tôn Từ 15.000 đến 25.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tháo trần la phông các loại Từ 12.000 đến 22.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công nâng nền, san lấp mặt bằng Từ 125.000 đến 155.000₫

Bảng báo giá thi công xây tô cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Thạnh của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công xây tô tại Bình Thạnh

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 100 Từ 45.000 đến 55.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường 200 Từ 90.000 đến 140.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công xây tường gạch đinh 100 Từ 75.000 đến 95.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công tô tường Từ 40.000 đến 60.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công cán vữa nền nhà Từ 45.000 đến 65.000₫

Bảng báo giá thi công ốp lát gạch nền và ốp lát gạch tường cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Thạnh của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công ốp lát tại Bình Thạnh

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp gạch tường Từ 65.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch nền nhà Từ 75.000 đến 85.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp len tường Từ 10.000 đến 20.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát đá granite Từ 220.000 đến 250.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch trang trí Từ 70.000 đến 90.000₫

Bảng báo giá thi công sơn bã, Sơn nhà, Sơn nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Thạnh của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công sơn nhà tại Bình Thạnh

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit nội thất Từ 15.000 đến 25.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công bả matit ngoại thất Từ 15.000 đến 25.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn lót ngoại thất Từ 10.000 đến 15.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường nội thất Từ 12.000 đến 17.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường ngoại thất Từ 14.000 đến 18.000₫

Bảng báo giá thi công chống thấm, chống dột cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Thạnh của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công chống thấm, chống dột tại Bình Thạnh

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm tường Từ 55.000 đến 75.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh Từ 400.000 đến 600.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm sân thượng Từ 100.000 đến 150.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công chống thấm dột mái tôn Từ 40.000 đến 50.000₫

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công trần thạch cao, vách thạch cao tại Bình Thạnh

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao thả Từ 140.000 đến 160.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao trang trí Từ 140.000 đến 160.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công trần thạch cao phẳng Từ 140.000 đến 160.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn thạch cao Từ 250.000 đến 300.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công vách ngăn tấm sambo Từ 300.000 đến 400.000₫

Bảng báo giá thi công làm vách nhôm kính cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Thạnh của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công nhôm kính tại Bình Thạnh

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 1 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 580.000 đến 680.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính mờ 5 ly) Từ 660.000 đến 760.000₫
3 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
4 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện (Lá 2 mặt – Kính cường lực 5 ly) Từ 750.000 đến 850.000₫
5 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng họp, công ty, showroom (Kính cường lực 10 ly) Từ 650.000 đến 750.000₫
6 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.100.000 đến 1.300.000₫
7 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.200.000 đến 1.400.000₫

Bảng báo giá thi công điện nước cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Thạnh của Thái Sơn

Stt

Thái Sơn tư vấn báo giá các hạng mục thi công điện nước tại Bình Thạnh

Đơn vị tính

Đơn giá
1 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống điện Từ 65.000 đến 85.000₫
2 Thái Sơn tư vấn báo giá thi công hệ thống nước Từ 55.000 đến 95.000₫

Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại các xã, phường thuộc Bình Thạnh

1 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
2 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phan Bội Châu, Phường 2, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
3 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
4 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
5 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
6 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
7 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
8 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
9 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
10 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
11 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
12 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593
13 Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh Điện thoại: 0835.748.593

==>> Lưu ý: Bảng báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở tại Bình Thạnh của Thái Sơn trên đây sẽ có sự thay đổi tùy vào vật tư, hạng mục sửa chữa và yêu cầu của quý khách. Quý khách vui lòng liên hệ tới Thái Sơn để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Thạnh

Nhận sửa chữa nhà cửa nhanh chóng, sửa nhà an toàn, giá rẻ hấp dẫn tại TPHCM. Công ty báo giá sửa nhà trọn gói giá rẻ thu hút khách hàng. Nhận báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Thạnh giá hấp dẫn.

Nhà ở là không gian thân thuộc, gắn bó mật thiết, thân thương nhất đối với mọi thành viên trong gia đình. Chính vì thế mọi người luôn mong đợi giây phút. Được trở về nhà đoàn viên bên cạnh những người thân yêu. Trải mình thư giãn thật nhẹ nhàng, êm ái trong khung cảnh sang trọng, và thật thơ mộng.

Nhưng bạn đâu nào biết căn nhà thân thương đã một mình. Hứng chịu biết bao tác động khốc liệt từ môi trường, thời tiết thay đổi thất thường. Luôn tìm mọi cách cướp đi vẻ đẹp tuyệt hảo, cướp đi chất lượng tuyệt vời của ngôi nhà.

Chúng ta không thể đứng nhìn ngôi nhà bị tàn phá, hủy hoại từng ngày như thế được. Hãy nhanh chóng tìm mọi cách để cứu chữa, cải tạo nhà hợp lí. Trả lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc, vui vẻ cho gia đình.

Công ty sửa nhà uy tín cho ra đời những dịch vụ sửa nhà đẹp, cải tạo nhà chất lượng, giá rẻ hấp dẫn. Với nhiều phương thức thi công sửa nhà khác nhau. Giúp quý khách chủ động lựa chọn được những dịch vụ thi công sửa nhà chất lượng, giá rẻ. Mà phù hợp với gia đình để nhanh chóng đẩy lùi mọi hiện tượng xấu xảy ra.

Đặc biệt khi đến với công ty, quý khách sẽ nhận được. Bảng báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Thạnh uy tín, chất lượng, hấp dẫn nhất trên thị trường.

Thợ sửa chữa nhà uy tín, chuyên nghiệp hân hạnh phục vụ quý khách. Công ty sửa nhà trọn gói uy tín, giá rẻ mang đến cho bạn những dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà chất lượng. Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Thạnh hấp dẫn, đảm bảo hiệu quả cao.

Tại công ty luôn sẵn sàng cung cấp đến quý khách hàng. Hàng loạt các dịch vụ sửa nhà cấp 4 đẹp, giá rẻ, cải tạo nhà cũ uy tín, chất lượng. Với nhiều mức giá khác nhau nhưng vẫn đảm bảo vấn đề chất lượng lên hàng đầu.

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Thạnh

báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Thạnh uy tín hấp dẫn

Ngoài ra khi lựa chọn công ty chúng tôi là đơn vị hợp tác sửa chữa nhà uy tín, giá rẻ. Bạn sẽ được phục vụ, hỗ trợ nhiệt tình, trọn gói trong suốt thời gian sửa nhà. Ngoài ra công ty còn cung cấp đến cho quý khách gói bảo hành. Cho từng hạng mục sửa chữa nhà uy tín với thời gian dài lên đến 2 năm.

Sau khi kết thúc công trình sửa nhà ở. Nếu bạn đang gặp phải khó khăn, sự cố gì trong ngôi nhà. Chỉ cần liên hệ trực tiếp với công ty. Sẽ có đội ngũ nhân viên kĩ thuật, thợ sửa nhà uy tín, chuyên nghiệp. Xuống tận nơi, khảo sát và giúp đỡ bạn thực hiện sửa chữa nhanh chóng. Và hoàn toàn miễn phí.

Báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Thạnh giá rẻ hấp dẫn đi kèm với chất lượng tuyệt đối. Đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khách hàng trên khắp cả nước. Vậy tại sao không liên hệ với chúng tôi để tạo cơ hội cho gia đình được sống trong căn nhà mới lộng lẫy, quyến rũ, cứng cáp và thật an toàn.

Thông tin liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Thạnh

  • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
  • ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại Bình Thạnh
  • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
  • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com

Các dịch vụ liên quan cải tạo sửa chữa nhà ở Bình Thạnh của Thái Sơn

5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...
Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí Giá cải tạo sửa chữa nhà ở Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí
Mục Lục1 Quý khách vui lòng tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ cải tạo sửa chữa...