Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Long Khánh – Bảo hành 5 năm

Mục Lục

Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại Long Khánh sử dụng tôn Hoa Sen của Thái Sơn

Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Long Khánh – Bảo hành 5 năm

Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Long Khánh – Bảo hành 5 năm

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen tại Long Khánh của Thái Sơn

(Tôn hoa sen cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, Sóng tròn, Sóng ngói)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.30mm
Đơn giá từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.35mm
Đơn giá từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.40mm
Đơn giá từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.45mm
Đơn giá từ  96.000 đến 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Hoa Sen 0.50mm
Đơn giá từ 105.000 đến 210.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa Sen sóng ngói tại Long Khánh của Thái Sơn

(Tôn hoa sen cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.30mm
Đơn giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.35mm
Đơn giá từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.40mm
Đơn giá từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.45mm
Đơn giá từ  106.000 đến 212.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Hoa sen sóng ngói 0.50mm
Đơn giá từ 115.000 đến 230.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ gia công PU cách nhiệt tại Long Khánh

(Cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông và 9 sóng vuông)

1Báo giá dịch vụ thợ gia công Pu cách nhiệt dày 16-18ly cho tôn 5 sóng Đơn giá từ 64.000 đến 84.000 vnđ/m²
2Báo giá dịch vụ thợ gia công Pu cách nhiệt dày 16-18ly cho tôn 9 sóng Đơn giá từ 64.000 đến 84.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thợ dán mút PE – OPP cách nhiệt tại Long Khánh

(Dán PE-OPP cách nhiệt 1 mặt bạc độ dày 5ly – 30ly)

1
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 5ly 
Đơn giá từ 14.000 đến 19.000 vnđ/m² 
2
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 10ly
Đơn giá từ 20.000 đến 25.000 vnđ/m² 
3
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 15ly
Đơn giá từ 29.000 đến 34.000 vnđ/m² 
4
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 20ly
Đơn giá từ 40.000 đến 45.000 vnđ/m² 
5
Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 25ly
Đơn giá từ 48.000 đến 53.000 vnđ/m² 
6Báo giá dịch vụ thợ dán mút PE-OPP cách nhiệt 30ly
Đơn giá từ 60.000 đến 67.000 vnđ/m² 

Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại Long Khánh sử dụng tôn Đông Á của Thái Sơn

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh màu Đông Á tại Long Khánh của Thái Sơn

(Tôn lạnh màu Đông Á cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.30mmĐơn giá từ 55.000 đến 110.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.35mmĐơn giá từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.40mmĐơn giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.45mmĐơn giá từ 86.000 đến 172.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Đông Á 0.50mmĐơn giá từ 97.000 đến 194.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói tại Long Khánh của Thái Sơn

(Tôn Đông Á cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.30mmĐơn giá từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.35mmĐơn giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.40mmĐơn giá từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.45mmĐơn giá từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán sóng ngói 0.50mmĐơn giá từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt tại Long Khánh của Thái Sơn

(Tôn Đông Á cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.30mmĐơn giá từ 65.000 đến 130.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.35mmĐơn giá từ 77.000 đến 154.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.40mmĐơn giá từ  87.000 đến 174.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.45mmĐơn giá từ 96.000 đến 192.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Đông Á 0.50mmĐơn giá từ 107.000 đến 114.000 vnđ/m²

Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại Long Khánh sử dụng tôn Việt Nhật của Thái Sơn

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh màu Việt Nhật tại Long Khánh của Thái Sơn

(Tôn lạnh màu Việt Nhật cán 5 sóng, 9 sóng vuông, 13 sóng lafong, sóng tròn, sóng ngói)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.30mmĐơn giá từ 49.000 đến 98.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.35mmĐơn giá từ 57.000 đến 114.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.40mmĐơn giá từ 68.000 đến 136.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.45mmĐơn giá từ 75.000 đến 150.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn lạnh Việt Nhật 0.50mmĐơn giá từ 84.000 đến 168.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật tại Long Khánh của Thái Sơn

(Tôn sóng ngói Việt Nhật cán sóng ngói Ruby và sóng ngói cổ)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.30mmĐơn giá từ 59.000 đến 118.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.35mmĐơn giá từ 67.000 đến 134.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.40mmĐơn giá từ 78.000 đến 156.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.45mmĐơn giá từ 85.000 đến 170.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn sóng ngói Việt Nhật 0.50mmĐơn giá từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m²

Bảng giá chi phí dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách nhiệt Việt Nhật tại Long Khánh của Thái Sơn

(Tôn Việt Nhật cán Pu cách âm cách nhiệt 5 sóng vuông hoặc 9 sóng vuông)

1
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.30mmĐơn giá từ 94.000 đến 188.000 vnđ/m²
2
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.35mmĐơn giá từ 102.000 đến 204.000 vnđ/m²
3
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.40mmĐơn giá từ 115.000 đến 130.000 vnđ/m²
4
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.45mmĐơn giá từ 127.000 đến 154.000 vnđ/m²
5
Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà sử dụng tôn cách âm, cách nhiệt Việt Nhật 0.50mmĐơn giá từ 134.000 đến 168.000 vnđ/m²

Bảng giá nhân công thợ thay mái tôn, lợp mái tôn tại Long Khánh của Thái Sơn

1Báo giá giá thay mái tôn, lợp mái tôn cho tầng 1Đơn giá từ 40.000 đến 60.000 vnđ/m²
2Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà cho tầng 2Đơn giá từ 70.000 đến 90.000 vnđ/m²
3Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà cho tầng 3Đơn giá từ 80.000 đến 100.000 vnđ/m²
4Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà cho tầng 4Đơn giá từ 90.000 đến 110.000 vnđ/m²
5Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà cho tầng 5 trở lênLiên hệ

Thái Sơn hỗ trợ tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại các xã, phường thuộc Long Khánh

1Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Xã Suối Tre, Long KhánhMiễn phí
2Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Xã Bình Lộc, Long KhánhMiễn phí
3Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Xã Bàu Sen, Long KhánhMiễn phí
4Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Xã Xuân Tân, Long KhánhMiễn phí
5Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Xã Bảo Vinh, Long KhánhMiễn phí
6Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Xã Xuân Lập, Long KhánhMiễn phí
7Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Xã Hàng Gòn, Long KhánhMiễn phí
8Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Xã Bàu Trâm, Long KhánhMiễn phí
9Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Xã Bảo Quang, Long KhánhMiễn phí
10Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại phường Xuân An, Long KhánhMiễn phí
11Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại phường Phú Bình, Long KhánhMiễn phí
12Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại phường Xuân Hoà, Long KhánhMiễn phí
13Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại phường Xuân Bình, Long KhánhMiễn phí
14Thái Sơn tư vấn báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại phường Xuân Trung, Long KhánhMiễn phí

Chú ý: Bảng báo giá dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà tại Long Khánh của Thái Sơn chưa chính xác 100%… Quý khách hãy liên hệ hotline ☎️ 0835 748 593 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

Liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà tại Long Khánh

  • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
  • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
  • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com
  • ✅ Địa chỉ tư vấn thay tôn mái tôn, mái nhà tại Long Khánh

Bảng giá liên quan dịch vụ thay tôn mái tôn, mái nhà tại Long Khánh của Thái Sơn

5/5 - (2 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Hà Nội - Bảo hành 5 năm Báo giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Hà Nội – Bảo hành 5 năm
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại Hà Nội sử dụng tôn...
Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Khánh Hoà - Bảo hành 5 năm Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Khánh Hoà – Bảo hành 5 năm
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại Khánh Hoà sử dụng tôn...
Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Nha Trang - Bảo hành 5 năm Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Nha Trang – Bảo hành 5 năm
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại Nha Trang sử dụng tôn...
Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Cam Ranh - Bảo hành 5 năm Giá thay tôn mái tôn, mái nhà tại Cam Ranh – Bảo hành 5 năm
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí thay tôn mái tôn, mái nhà tại Cam Ranh sử dụng tôn...