Báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại quận 4【Cam kết giá rẻ nhất】

Thợ sơn nhà tại quận 4 – Đội ngũ thợ sơn nhà tại quận 4 mà bạn đang tìm kiếm chỉ có tại dịch vụ sơn nhà tại Thái Sơn chúng tôi. Đây là đội ngũ thợ chuyên sơn nhà nhanh chóng với tay nghề khéo léo, chuyên môn cao. Thợ sơn nhà nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nhà đẹp với bảng màu sơn nhà mới nhất dành cho mọi kiểu nhà hiện đại, cổ điển hiện nay.

Dịch vụ sơn nhà trọn gói tại quận 4  Phuc vụ quý khách 24/7 qua đường dây nóng 0908.648.509

✅ Tham khảo bảng giá sơn nhà giới đây 👇

Thái sơn hỗ trợ khách hàng tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà tại quận 4 miễn phí

Stt

Hạng Mục

Mức giá sơn nhà tại quận 4

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí nhân công thợ sơn nhà tại quận 4

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại tường trong nhà 10.000 => 20.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại tường ngoài trời 15.000 => 25.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn mới tường trong nhà 20.000 => 30.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn mới tường ngoài trời 25.000 => 35.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ bả tường trong nhà 10.000 => 15.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ bả tường ngoài nhà 15.000 => 18.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn lại nhà tại quận 4 bao gồm nhân công và vật tư

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Maxilite Kinh tế 25..000 => 30.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic kinh tế 26..000 => 32.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic lau chùi 27..000 => 34.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Baumatic cao cấp 28..000 => 36.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun 29..000 => 38.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun lau chùi dễ dàng 30..000 => 40.000 ₫/m²
7 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Jotun Majestic 31..000 => 42.000 ₫/m²
8 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Kova 32..000 => 44.000 ₫/m²
9 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Kova bóng cao cấp 33..000 => 46.000 ₫/m²
10 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux Inspire 34..000 => 48.000 ₫/m²
11 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux lau chùi dễ dàng 36..000 => 50.000 ₫/m²
12 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn lại nhà sử dựng sơn Dulux 5 in 1 38..000 => 52.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất tại quận 4 bao gồm nhân công và vật tư

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite kinh tế 30..000 => 40.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite nội thất 40..000 => 50.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Maxilite siêu bóng 50..000 => 60.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Jotaplast 40..000 => 50.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Strax Matt 50..000 => 60.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Jotun Majestic 60..000 => 70.000 ₫/m²
7 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova mịn 45..000 => 55.000 ₫/m²
8 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova bóng 50..000 => 60.000 ₫/m²
9 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Kova siêu bóng 55..000 => 65.000 ₫/m²
10 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux lau chùi 50..000 => 60.000 ₫/m²
11 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux 5 in 1 55..000 => 65.000 ₫/m²
12 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Dulux Inspire 60..000 => 70.000 ₫/m²
13 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn nội thất Mitsutex kinh tế 50..000 => 60.000 ₫/m²

Thái sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dụng sơn ngoại thất tại quận 4 bao gồm nhân công và vật tư

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Maxilite 40..000 => 50.000 ₫/m²
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun 45..000 => 55.000 ₫/m²
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun Jotatough 50..000 => 60.000 ₫/m²
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Jotun Jotashield cao cấp 60..000 => 70.000 ₫/m²
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm 40..000 => 50.000 ₫/m²
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Kova chống thấm  45..000 => 55.000 ₫/m²
7 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm Dulux weathershield cao cấp  50..000 => 60.000 ₫/m²
8 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất chống thấm ICI Dulux Weathershield cao cấp 55..000 => 65.000 ₫/m²
9 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux có độ che phủ hiệu quả  50..000 => 60.000 ₫/m²
10 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux Weathershield cao cấp 50..000 => 60.000 ₫/m²
11 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Dulux Weathershield loại bóng cao cấp 50..000 => 60.000 ₫/m²
12 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà mới sử dựng sơn ngoại thất Nippon Super Matex ngoại thất 45..000 => 55.000 ₫/m²

Thái sơn hỗ trợ khách hàng tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn nhà tại các phường thuộc địa bàn quận 4

1 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Bến Vân Ðồn, Phường 1, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0835 748 593
2 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0934 655 679
3 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Khánh Hội, Phường 3, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0825 281 514
4 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Tôn Thất Thuyết, Phường 4, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0904 706 588
5 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại đường 46, Phường 5, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0901 742 092
6 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại đường 12A, Phường 6, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0904 991 912
7 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Cư xá Vĩnh Hội, Phường 8, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0908 648 509
8 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0906 700 438
9 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0825 841 514
10 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0904 072 157
11 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0932 489 685
12 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Tôn Ðản, Phường 14, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0904 942 786
13 Thái Sơn tư vấn báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4 ☎️ Điện thoại 0904 744 975

Lưu ý: Bảng báo giá dịch vụ thợ sơn nhà tại quận 4 của Thái Sơn chia sẻ trên đây chưa gồm VAT. Để nhận được tư vấn báo giá sơn nhà tại quận 4 miễn phí 100%. Hãy liên hệ tới số điện thoại 0835 748 593 hoặc gửi tín nhắn qua zalo 0835 748 593

Thợ sơn nhà tại quận 4 chuyên sơn nhà đẹp

Việc tô điểm lên không gian nhà ở những màu sắc đẹp. Phù hợp với kiểu thiết kế hiện đại, bán cổ điển, cổ điển.. Luôn là việc quan trọng cần thiết tại mọi không gian nhà ở. Mà bất cứ gia chủ nào cũng quan tâm khi xây dựng nhà và sửa chữa nhà. Màu sắc góp phần mang lại nguồn cảm hứng lớn cho con người. Màu sắc tạo nên sự sang trọng, hiện đại, tôn vinh vẻ đẹp của ngôi nhà. Và màu sắc tạo nên cảm giác thăng hoa, thoải mái cho gia chủ khi bước vào ngôi nhà của mình.

Thợ sơn nhà tại quận 4

Thợ sơn nhà tại quận 4

Thợ sơn nhà tại quận 4 chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng quý khách hàng. Với nhu cầu sơn nhà mới, sơn sửa nhà cũ dành cho từng không gian nhà ở khác nhau. Giúp quý khách hàng tân trang, làm đẹp và nâng tầm thẩm mỹ cho căn hộ của mình.

Thợ sơn nhà chuyên nghiệp – Tho son nha tai quan 4. Dịch vụ sơn nhà trọn gói – Dịch vụ sơn giá rẻ. Thi công sơn nhà cũ giá rẻ – Nhân sơn nhà cũ tại quận 4.

Công Ty chuyên sơn nhà tại Tphcm với kinh nghiệm sơn nhà dày dặn trên 20 năm. Thi công sơn nhà chuyên nghiệp với mọi hạn mục về nhà ở. Từ sơn nhà mới, sơn sửa nhà cũ, sơn nhà theo phong thuỷ, sơn hàng rào sắt, cổng rào, cầu thang, lang cang,.. Với những kĩ năng và chuyên môn thi công sơn nhà trong nhiều năm, thợ sơn nhà đẹp nhất tại Công Ty chúng tôi. Cam kết sơn nhà đẹp, sơn nhà chuyên nghiệp và quý khách hàng sẽ hài lòng với những gì họ mang đến.

Vì sao bạn nên chọn dịch vụ thợ sơn sửa nhà trọn gói tại quận 4?

Sơn nhà là một hạn mục không thể bỏ qua mọi công trình nhà trong quá trình xây dựng và sửa chữa. Dịch vụ sơn nhà là một dịch vụ giúp bạn sơn không gian nhà của mình. Từ nội – ngoại thất, không gian phòng khách, không gian phòng ngủ, không gian bếp,… Sử dụng màu sơn phù hợp với từng lối kiến trúc khác nhau, theo từng sở thích và công năng khác nhau.

Và bạn nghĩ như thế nào về một dịch vụ sơn nhà trọn gói quận 4? Chúng tôi sẽ nêu lên những ưu điểm về dịch vụ sơn nhà trọn gói. Giúp quý khách có một lựa chọn tuyệt vời nhất khi sơn nhà.

Dịch vụ sơn nhà trọn gói thực hiện từ a đến z mọi công đoan thi công sơn nhà. Mà không đòi hỏi bất cứ vấn đề gì về gia chủ. Bạn sẽ không phải bỏ công sức cho mọi công việc về sơn nhà.

Dịch vụ sơn nhà trọn gói tiết kiệm thời gian. So với tất cả các dịch vụ khác, làm thu gọn thời gian thi công cho từng giai đoạn như xử lý bề mặt tường, sơn lót, sơn nước, sơn bóng, sơn chống thấm, sơn chống nóng,… Thợ sơn nhà tại quận 4, thợ sơn nhà giá rẻ, thợ sơn nhà trọn gói.

Dịch vụ sơn nhà trọn gói tại quận 4 tiết kiệm chi phí. So với việc thuê từng đơn vị thi công tại mọi công đoạn khác nhau. Và bạn phải chi trả phí cho từng công đoan. Dịch vụ sơn nhà trọn gói tiết kiệm chi phí gấp nhiều lần so với dịch vụ bình thường.

Gọi 0908.648.509, để nhân viên chúng tôi có thể tư vấn thêm cho quý khách.

Thợ sơn nhà tại quận 4

Thợ sơn nhà tại quận 4

Thợ sơn nhà nhận thi công sơn nhà với các hạn mục nào?

Công Ty chúng tôi đáp ứng nhu cầu sơn nhà của quý khách hàng với dịch vụ sơn nhà trọn gói bao gồm các hạn mục:

 • Sơn nhà mới. Nhà mới cần được sơn sau khi tô tường nhà. Nhận thi công sơn nhà mới, sơn nhà cấp 4, thợ sơn nhà phố, sơn nhà xưởng,…
 • Sơn sửa nhà cũ. Nhà cũ sửa chữa và cần sơn lại do không gian chật hẹp, màu lỗi thời, nhạt màu,…Nhận sơn lại nhà cũ, sơn sửa nhà cũ, sơn tường cũ, sơn dặm vá tường nhà cũ,… 
 • Sơn chống thấm tường, sơn chống nóng tường,… Tho chuyen son nha cu, tho son nha xuong tai quan 4. Chuyên nhận sơn nhà chung cư, sơn lại nhà cũ quận 4.
 • Sơn cửa sắt cũ, sơn cổng sắt, sơn cửa sắt, sơn hàng rào sắt, sơn cầu thang sắt, sơn tay vịn, sơn lang cang sắt,…
 • Sơn tân trang, làm đẹp nhà ở nhân dịp lễ, tết, sinh nhật, giáng sinh, party,…
 • Sơn nghệ thuật tại bar, club, khu vui chơi giải trí, nhà hát, karaoke,… 
 • Sơn nhà theo công năng sử dụng khác nhau như mở quán ăn, nhà hàng, quán coffe, trà sửa,…

Dịch vụ sơn nhà trọn gói nhận thi công sơn nhà tại tất cả các công trình khác nhau. Từ những công trình quy mô nhỏ đến những công trình quy mô lớn. Những công trình có độ khó và kĩ thuật chuyên môn mới thi công được. Như nhà ở, nhà chung cư, nhà cấp 4, nhà xưởng, nhà kho, nhà hàng, khách sạn,…Thợ sơn nhà chuyên nghiệp chúng tôi đảm bảo có thể thi công sơn nhà đẹp. Đúng và đủ với mọi yêu cầu sơn nhà của gia chủ.

Thợ sơn nhà tại quận 4

Thợ sơn nhà tai quận 4 – Thợ sơn nhà cũ. Dịch vụ sơn nhà trọn gói – dịch vụ sơn nhà cũ trọn gói.

Quy trình làm việc của dịch vụ thợ sơn nhà quận 4 với các bước thi công như sau:

Bước 1: Quý khách liên hê và yêu cầu dịch vụ tại Công Ty chúng tôi qua HOTLINE 0908.648.509. Nhân viên chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của quý khách 24/7. Tư vấn miễn phí tất cả thắc mắc của khách hàng khi có yêu cầu.

Bước 2: Nhân viên khảo sát đến ngay công trình nhà và tiến hành khảo sát, xem xét và đo đạt. Những vị trí, những khu vực cần sơn. Tham khảo ý kiến gia chủ sơn nhà về không gian cần sơn, màu sơn, chất liệu sơn,.. Tư vấn lựa chọn màu sơn nhà đẹp nhất theo từng lối kiến trúc khác nhau.

Bước 3: Lập bảng báo giá dịch vụ sơn nhà trọn gói chi tiết các hạn mục thi công.

Bước 4: Thoả thuận hợp đồng với khách hàng và tiến hành kí kết hợp đồng giữa 2 bên.

Bước 5: Thợ sơn nhà tại quận 4 đến tiến hành sơn nhà. Tuỳ vào công trình nhà, nếu nhà sơn sửa lại cần qua xử lý bề mặt tường và tiến hành sơn tường nhà. Đúng kĩ thuật và đúng quy trình sơn nhà.

Bước 6:. Hoàn thành thi công. Cam kết sơn nhà đúng và đủ yêu cầu của gia chủ. Hoàn thành thi công đúng hạn bàn giao.

Bước 7: Bàn giao công trình nhà cho gia chủ.

Bước 8: Quý khách hàng nghiệm thu và chi trả phí dịch vụ.

Bước 9: Thực hiện chính sách bảo hành công trình từ 5 -10 năm tuỳ vào từng loại sơn.

=> Thợ sơn nhà cũ – Thợ sơn nhà trọn gói. Sơn nhà quận 4 chuyên nghiệp – Sơn nhà đẹp nhất Tphcm. Công Ty chuyên sơn sửa nhà quận 4 – Báo giá thợ sơn nhà tại quận 4. Bao gia son nha tron goi – thi cong son lai nha cu quan 4.

Hình ảnh sơn nhà

Đến với thợ sơn nhà tại quận 4 bạn sẽ nhận được gì?

Với hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên thi công sơn nhà trọn gói tại Tphcm. Đã giúp chúng tôi hiểu được rằng quý khách hàng đang cần gì, mong muốn có được những gì trong ngôi nhà của mình. Khi quyết định sử dụng dịch vụ sơn nhà trọn gói quận 4 của chúng tôi.

Công Ty chúng tôi luôn muốn trở thành một đối tác đáng tin cậy. Và là một người bạn đồng hành của mọi khách hàng. Luôn luôn bảo vệ và nâng tầm thẩm mỹ cho căn nhà của khách hàng. Và chúng tôi luôn mang đến những điều kiện tốt nhất đến quý khách hàng:

 • Công Ty chuyên sơn nhà đẹp, uy tín và chất lượng nhất tại Tphcm hiện nay.
 • Sở hữu đội ngũ kĩ sư và thợ sơn nhà với kinh nghiệm trên nhiều năm.
 • Giá cả vô cùng rẻ, cạnh tranh.
 • Quy trình làm việc khép kín và chuyên nghiệp từ khâu tiếp nhận thông tin yêu cầu đến thi công công trình.
 • Thi công công trình vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí.
 • Bảo hành và bảo dưỡng dài hạn từu 5 – 10 năm.

Công Ty chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hài lòng 100%. Với dịch vụ sơn sửa nhà trọn gói tiết kiệm chi phí, thợ sơn nhà chuyên nghiệp. Sử dụng sơn nước chất lượng cao, thi công nhanh chóng. Đảm bảo ngôi nhà của bạn sẽ được thay đổi với một chiếc áo mới thật đẹp và bền lâu.

Lựa chọn công ty sơn sửa nhà Thái Sơn chúng tôi là việc đúng đắn nhất để nâng tầm thẩm mỹ và bảo vệ ngôi nhà thân yêu của bạn. Hãy đến với Công Ty chúng tôi bạn sẽ ưng ý và hài lòng.

Thông tin liên hệ Thái Sơn tư vấn báo giá sơn nhà tại quận 4

 • ✅ Zalo: 0835.748.593
 • ✅ Điện thoại: 0835.748.593
 • ✅ Mail: Suanhathaison@gmail.com
 • ✅ Website: Chuyensuanhagiare.com
 • ✅ Địa chỉ dịch vụ thợ nhà tại quận 4
5/5 - (3 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Hà Nội【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Khánh Hoà【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Nha Trang【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...
Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】 Báo giá thi công làm sơn giả đá tại Cam Ranh【Ưu đãi 10%】
Mục Lục1 Thái Sơn tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thi công làm sơn giả đá tại...